6. Over Taal, Lezen, Literatuur & (Taal-)onderwijs - tijdschriften, nieuwsbrieven, websites

OVER TAAL, LEZEN, LITERATUUR & (TAAL-)ONDERWIJS (TIJDSCHRIFTEN, NIEUWSBRIEVEN, WEBSITES)

1.NEDERLAND

A. NEDERLANDS LEREN

B. NEDERLANDSE TAAL & LITERATUUR

C. POEZIE

D. KINDERBOEKEN

E. (TAAL-)ONDERWIJS, BEGELEIDING & LEESBEVORDERING

F. TAALONDERZOEK

2. UTRECHT

3.OVERZICHTEN & VERWIJZINGEN

A. INTERNATIONAAL

B. NEDERLAND

1.NEDERLAND

A. NEDERLANDS LEREN

INBURGEREN

Startpunt voor inburgeren in Nederland.

informatie over inburgeren, het inburgeringsexamen en het betalen van inburgering.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Servicecentrum Inburgering.
050 - 5 999 600

www.inburgeren.nl

 

INBURGEREN & TAAL

Voor wie Nederlands wil leren of oefenen voor het inburgeringsexamen biedt deze website steun: https://nt2taalmenu.nl/

 

OEFENEN

Oefenen.nl  is het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden verder wil verbeteren. Je oefent met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld.

www.oefenen.nl

 

TAALHUIS 

Een taalhuis is de plek in je stad of dorp waar meerdere lokale organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Stichting Lezen & Schrijven en Koninklijke Bibliotheek ondersteunen samen de taalhuizen in bibliotheken.

http://taalhuis.nl/

 

TAALMAATJES

Op de website van het Oranjefonds zijn taalmaatjesprojecten per gemeente te vinden: https://maatjesgezocht.nl/ik-zoek-een-maatje

Meer informatie over leermateriaal, leesboekje en naslagwerken is te vinden op: https://www.taalhuis.nl/adviescollectie

 

B. NEDERLANDSE TAAL & LITERATUUR

 

BOEKEN OVER BOEKEN

Boeken over Boeken, Literaire prijzen en andere Boekendingen.  https://boekenoverboeken.com/

 

DIGITALE BIBLIOTHEEK

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.

Over de Nederlandse taal en cultuur.

de basisbibliotheek: 1000 sleutelteksten uit de Nederlandse cultuurgeschiedenishttp://www.dbnl.org/

https://dbnl.org/nieuws/nieuwsbrief.php

 

etymologiebank

Informatie over de herkomst van Nederlandse woorden. http://www.etymologiebank.nl/

 

HEBBAN

De grootste lezerscommunity van Nederland en Vlaanderen.

https://www.hebban.nl

 

LEZEN VOOR DE LIJST

Op deze website zijn voor literatuuronderwijs op middelbare scholen 200 romans op zes verschillende niveaus geordend. Van zeer eenvoudig leesbare uitgaven tot complexe romans waarvoor een grondige kennis van het Nederlands vereist is. www.Lezenvoordelijst.nl                                                                                                                           

 

LITERATUURGESCHIEDENIS

Beschrijving de geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur.

Website met teksten, beelden en opdrachten, veel gebruikt in het onderwijs.

www.Literatuurgeschiedenis.nl

 

LITERAIR NEDERLAND

nieuwsbrief@literairnederland.nl

 

NEERLANDISTIEK

Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek.

(Voortzetting van het vroegere elektronische tijdschrift Neder-L en het online wetenschappelijke tijdschrift Neerlandistiek.nl.)

dagoverzicht@neerlandistiek.nl

 

ONZE TAAL

Maandblad van het Genootschap Onze Taal.

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift, waarin over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door middel van congressen, elektronische nieuwsbrieven, boeken en een website voorlichting over het Nederlands.

Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.

070-3561220

www.onzetaal.nl                                                                                                   

 

SCHELDWOORDEN

http://scheldwoorden.goedbegin.nl/

 

SPELLING:

http://spellingsite.nu/

 

SPREEKWOORDEN

Website over spreekwoorden

https://www.spreekwoord.nl/

 

TAALADVIES
Antwoorden van de Taalunie op vragen over taal en spelling: https://taaladvies.net/ 

Onze taaladvies beantwoordt telefonisch en per mail taalvragen.  https://onzetaal.nl/taaladvies

0900 - 345 45 85, ma-vr 9.30-12.30 uur, 90 cpm.

 

UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Sinds 1994 geeft de uitgeverij boeken en kranten uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en volwassen die niet zo sterk zijn in lezen.

Prinsengracht 526, 1017 KJ Amsterdam.

020-520 60 70

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/

 

WOORDENBOEKEN

https://woordenboek.startpagina.nl/

 

C. POEZIE

AWATER

Poezietijdschrift. Verschijnt drie keer per jaar. Bevat o.a. overzicht van nieuwe Nederlandstalige en vertaalde poeziebundels en een poezie-agenda.

http://www.poezieclub.nl/

 

POETRY INTERNATIONAL

Veel informatie over internationale & Nederlandse poëzie.

www.poetryinternationalweb.net

 

POEZIENIEUWSBRIEF

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.

Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

 

STICHTING GRANATE

Stichting Granate is in oktober 2012 opgericht en heeft als doel het creëren van kansen voor professionele biculturele dichters en filmmakers, met name voormalig vluchtelingen, en het bevorderen van meer culturele diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film en poëzie.

https://stichtinggranate.com/

 

STRAATPOEZIE

Het doel van de website is om zoveel mogelijk voorbeelden te verzamelen van poëzie in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen.

Op de website staat ook een overzicht van publicaties over straatpoezie.

De gegevens in de database van ‘Straatpoëzie’ worden door Kila van der Starre gebruikt voor haar PhD-onderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’.

https://straatpoezie.nl/

 

D. KINDERBOEKEN

BOEKENZOEKER

Website die helpt bij het vinden van boeken. Categorieën: 0-8 jaar; 8-12 jaar; 12-15 jaar; 15-18 jaar.

https://boekenzoeker.org/

 

BOEKSTART

Wil je meer lezen over BoekStart? Klik dan hier voor de flyer Baby’s houden van boeken!

Ook in het Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans, Turks en Tigrinya (de taal die veel mensen in Eritrea spreken) beschikbaar.

BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

https://www.boekstart.nl

https://www.boekstart.nl/e-magazine/

https://www.boekstart.nl/wat-is-boekstart/sites-over-voorlezen-en-educatie/

De BoekStartapp heeft een grote update gehad. Boordevol video’s en informatie over voorlezen. Nieuwe boeken- en voorleestips voor je baby, dreumes of kleuter. De app kan nu ook een leeslijst maken, boekentips delen met vrienden, een melding geven als er nieuwe tips voor je klaarstaan. Download de app gratis!

BoekStart heeft ook een speciale site voor professionals: boekstartpro.nl. Deze site is vooral bedoeld voor bibliotheekmedewerkers, kinderopvangwerkers en mensen in de jeugdgezondheidszorg.

 

KINDERBOEKENPODIUM

Met meer dan 500 kinderboeken.

Hoevelaken: Libris Biz. B.V. in samenwerking met toonaangevende kinderboekenuitgeverijen. 2018. 105 blz.

Jaarlijkse gratis uitgave in de Kinderboekenweek.

www.kinderboekenpodium.nl

 

LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD

Tijdschrift over jeugdliteratuur verscheen tot 1 januari 2019.

Oude nummers zijn te vinden op www.dbnl.nl

 

E. (TAAL-)ONDERWIJS, BEGELEIDING & LEESBEVORDERING

 

ADVIESCOLLECTIE

De Adviescollectie helpt vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers bij het kiezen van leesmateriaal voor deelnemers. Je vindt hier materialen voor taal, rekenen en digitale vaardigheden, en veel leesboekjes. In ’Naslagwerken’ tref je achtergrondinformatie voor vrijwilligers aan.

De Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelden de Adviescollectie in nauwe samenwerking met Bureau BinnenBoord, NBD Biblion, Het Begint met Taal, non-formele taalaanbieders, bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen.

https://www.taalhuis.nl/adviescollectie

 

BLIK OP WERK

Als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie wijst Blik op Werk de weg naar gekeurde dienstverleners, bewezen methodieken en praktische kennis rond duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.

https://www.blikopwerk.nl

 

CPNB

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) biedt o.a. informatie over de Boekenweek & de Kinderboekenweek:

https://www.cpnb.nl/

 

DE BIBLIOTHEEK & BASISVAARDIGHEDEN

De Bibliotheek ondersteunt burgers die onvoldoende vaardig zijn om te kunnen meedoen in de samenleving. Op deze website van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden vind je wetgeving, beleid, aanbod, tips, trucs en inspirerende voorbeelden van collega's, onder meer voor het digiTaalhuis.

https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/

Nieuwsbrief Bibliotheek en Basisvaardigheden: https://formulieren.kb.nl/BenB_aanmelden

 

DIDACTIEF

Onafhankelijk onderwijsvakblad, voortgekomen uit het onderzoeksmagazine Didaktief en het onderwijstijdschrift School.

Heeft als doel actuele onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor een groot onderwijspubliek.

Verschijnt maandelijks, met uitzondering van juli en augustus.

Uitgever: Ten Brink Uitgevers, Parallelweg 1C, 7941 HH Meppel.

https://didactiefonline.nl/

 

DIXIT

Tijdschrift over taal- en spraaktechnologie.

Stichting NOTaS.

Postbus 31070, 6503 CB Nijmegen.

024-3512108

www.notas.nl 

 

DRONGOFESTIVAL

Het grootste talenfestival van Nederland en Vlaanderen.

https://www.drongotalenfestival.nl/

 

ERK NEDERLANDS

Deze website helpt het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) beter te leren kennen.

http://taalunieversum.org/inhoud/erk-nederlands

 

HANDBOEK NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL IN HET VOLWASSENENONDERWIJS

Bart Bossers, Folkert Kuiken, Anne Vermeer, S.J. Andringa, R.T. Bakker, C.I. Hosea.

Bussum: Uitgeverij Coutinho. 2015. 2e druk.

[Boek / website / ebook]

Het Handboek is onmisbaar op de boekenplank van elke NT2-docent. Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van wat er te weten is over taalonderwijs Nederlands aan anderstaligen, van taalverwerving tot didactiek, van inburgering tot toetsing en van alfabetisering tot woordenschat- en grammaticaonderwijs.

 

2eHET BEGINT MET TAAL

In 2008 opgericht door vier taalvrijwilligersorganisaties opgericht om hen te versterken bij het slim organiseren van taalcoaching. Dit waren: Taal aan Zee Den HaagABC AmsterdamTaal doet meer Utrecht en LOV Rotterdam. Het Begint met Taal versterkt taalvrijwilligersorganisaties op ruim 250 locaties bij het slim organiseren van taalcoaching aan anderstaligen.

De Alchemist. Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht

030-2422841

https://www.hetbegintmettaal.nl                      

 

KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING (KIS)

KIS heeft als doel een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. KIS werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd en heeft daarom een portaal om eigen kennis, vergaarde kennis en kennis uit het werkveld toegankelijk te maken en actief te (laten) uitwisselen.

https://www.kis.nl/

Tot de publicaties behoort: Asmoredjo, Jolanda, Lineke van Hal, Hèlen Heskes, Mariam Badou, Communicatie tussen gemeente en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond

Utrecht: KIS. April 2019. 36 blz.

https://www.kis.nl/sites/default/files/communicatie_gemeente_laagtaalvaardige_inwoners.pdf

 

LES

Tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs.

Kwartaaltijdschrift op papier & tweewekelijks op LesOnline.

In themanummers van Les zijn overzichten te vinden van in Nederland en Vlaanderen uitgebrachte  NT2-leermiddelen. In Les 159 staat een overzicht van alle leermiddelen verschenen tussen 2005 en 2009; Les 197 (april 2016) bevat een overzicht over de periode 2009-2016.

Boom Uitgevers Amsterdam.

Postbus 15970, 1001 NL Amsterdam

www.tijdschriftles.nl                                                                                                                                                                                            

 

LEVENDE TALEN MAGAZINE

Onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, uitgegeven door Levende Talen.

LTM richt zich in het Nederlands tot talendocenten en alle anderen die belang stellen in het talenonderwijs.

Verschijnt achtmaal per jaar.

In de meeste artikelen staat de praktijk van het lesgeven centraal. De redactie streeft naar een goede balans tussen artikelen over moedertaaldidactiek en vreemde-talendidactiek.

https://levendetalen.nl/publicaties/magazine/

Levende Talen Magazine, archief                                                                                                    

 

LEVENDE TALEN

Zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland.

Levende Talen Tijdschrift, archief  

 

MATERIALENWIJZER – BASISVAARDIGHEDEN

De Materialenwijzer (Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven) laat zien welk leermateriaal je kunt gebruiken bij het begeleiden van deelnemers.

Meer informatie over het gebruik van de Materialenwijzer en over de materialen is te vinden op:

www.taalvoorhetleven.nl/materialenwijzer

 

MONITOR ACTIEPROGRAMMA TEL MEE MET TAAL

Sapulete, Saraï, Jolanda Asmoredjo, Marlinda van der Hoff, Nadine Zeeman, Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018.

Eindrapport.

Rotterdam: Ecorys ism Verwey-Jonker Instituut. Maart 2019. 253 blz.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/08/monitor-actieprogramma-tel-mee-met-taal-2016-2018

 

NUFFIC NIEUWSBRIEVEN & LITERATUUROVERZICHTEN                                                                                                                                       

De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs.

Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en  onderzoek.

De algemene nieuwsbrief van Nuffic verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus. Over internationalisering van het onderwijs van basisschool tot universiteit.

Specifieke nieuwsbrieven over internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs. Over o.a.  tweetalig onderwijs (tto), eTwinning, vroeg vreemde-talenonderwijs (vvto) en Elos.

Op de website staan ook literatuurlijsten mbt primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs.

Ook beschikbaar is informatie over onderwijs in de landen van herkomst en lesmateriaal.

Postbus 29777, 2502 LT Den Haag.

070-4260 260

https://www.nuffic.nl/

 

LEZEN IN HET VMBO

De website ondersteunt leraren in het vmbo bij het realiseren van goed leesonderwijs.

https://www.lezeninhetvmbo.nl/

 

LOWAN NIEUWSBRIEF

Ondersteuning onderwijs nieuwkomers.

LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs.

https://www.lowan.nl/

 

MEER TAAL

Onafhankelijk en praktisch tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar.

Verschijnt 3x per jaar.

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Postbus 43, 9400 AA Assen.

https://vangorcumtijdschriften.nl/meertaal/

 

STICHTING LEERPLANONTWIKKELING (SLO)

SLO heeft, in samenwerking met leerkrachten en nieuwkomersconsulenten uit het primair onderwijs, een aantal lesactiviteiten ontwikkeld. Ze bieden leerkrachten van kleuterklas tot groep 8 handvatten om op een laagdrempelige manier aandacht te schenken aan meertaligheid.

https://slo.nl/publicaties/@10529/lesactiviteiten/                                                                                                           

 

STICHTING LEZEN

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

(Gratis) kwartaaltijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie.

Op de website informatie over o.a. Boekstart, de Voorleesexpress, de Nationale Voorleesdagen, de Nationale Voorleeswedstrijd, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver, Nederland leest, Scoor een boek!, Read2Me!, de Inktaap en de Poezieweek.

Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam.
020-6230566

www.lezen.nl

https://www.leesmonitor.nu/nl/activiteiten-leesbevordering

 

STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN

\Stichting Lezen & Schrijven zet zich samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

https://www.lezenenschrijven.nl/

 

STICHTING MAKKELIJK LEZEN

Stichting Makkelijk Lezen keurt teksten op leesbaarheid. https://www.stichtingmakkelijklezen.nl/

 

TIJDSCHRIFT TAAL VOOR OPLEIDERS EN ONDERWIJSADVISEURS

Samenwerkingsproject LOPON2, EDventure en SLO.

Uitgegeven door SLO.

Bestemd voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taalspecialisten die als adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs.

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Postbus 43, 9400 AA Assen.

https://slo.nl/vakportalen/nederlands/tijdschrift-taal/

 

Tijdschrift Over taal 

Algemeen wetenschappelijk tijdschrift over taal, tekst en communicatie.

Het laatste, papieren nummer van ‘Over taal’, verscheen eind 2017.

Het blad is omgezet in een gratis elektronisch tijdschrift.

https://overtaal.be/over_taal_wat/                                                                                                                                                             

 

TAAL VOOR HET LEVEN

Het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.

De Materialenwijzer voor vrijwilligers basisvaardigheden bevat leermateriaal dat vrijwilligers kunnen gebruiken bij het begeleiden van deelnemers.

www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/lesmateriaal

 

TAALPOST

Gratis e-mailnieuwsbrief die taalliefhebbers twee keer per week informeert over de taalactualiteit.

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost

 

TAALUNIE BERICHT

De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

https://taaluniebericht.org/

 

TEKSTBLAD

Tijdschrift over tekst en communicatie.

https://tekstblad.nl/

 

TEL MEE MET TAAL

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners en gaat door tot eind 2019.

https://www.telmeemettaal.nl/

 

VAKTAAL

Blad van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Wil informeren over neerlandistiek in de volle breedte: de letterkunde, de taalkunde én de taalbeheersing.

Paleisstraat 9, 2514 JA Den Haag

070-450 05 41

https://www.ivn.nu

 

VAN TWAALF TOT ACHTTIEN

Praktijkblad voor docenten in het voortgezet onderwijs.

http://www.van12tot18.nl/

 

F. TAALONDERZOEK                                                                                             

 

INSTITUUT VOOR DE NEDERLANDSE TAAL

Rapenburg 61

2311 GJ Leiden

nieuwsbrief@ivdnt.org

 

INTERNATIONALE NEERLANDISTIEK

Peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

https://www.ivn.nu/over-internationale-neerlandistiek-43

 

ITTA

Kennisinstituut voor taalontwikkeling.

https://www.itta.uva.nl/  

 

MEERTENS INSTITUUT

Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

Maandelijkse nieuwsbrief.

Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam.

020-462 85 00

https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/

 

TAALUNIEVERSUM – ONDERZOEK

Referenties en samenvattingen van meer dan 1800 onderzoekspublicaties.

Waar mogelijk wordt doorgelinkt naar de 'full text' van de publicaties in de databank.

http://taazoe.live.statik.be/publicaties/

 

TAALUNIEVERSUM

HTNO - Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht

Wat leert de wetenschap ons over het onderwijs Nederlands? HTNO bevat samenvattingen van onderzoekspublicaties van 1969 tot nu naar taal in het basisonderwijs, naar Nederlands in het voortgezet of secundair onderwijs, en naar NT2 in het volwassenenonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Vlaanderen of Suriname. De website wordt jaarlijks geactualiseerd.

HTNO is bedoeld voor leraren, lerarenopleiders, onderzoekers en iedereen die betrokken is bij de kwaliteit van het taalonderwijs Nederlands.

http://taalunieversum.org/inhoud/onderzoek

 

TILBURG PAPERS IN CULTURE STUDIES BABYLON 

TPCS bieden een breed spectrum aan internationaal geörienteerde papers over o.a, sociolinguistiek.

https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/babylon/tpcs/

 

2. UTRECHT

BIBLIOTHEEK UTRECHT

Onder heel veel meer biedt de bibliotheek o.a.:

Press Reader: gratis ruim 7.000 kranten en tijdschriften uit 120 landen in 60 talen op je smartphone, tablet of computer.

LuisterBieb: Luister op je tablet of smartphone naar ruim 2000 verschillende luisterboeken.

Passend Lezen: 45.000 gesproken boeken speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Of voor mensen die door een andere beperking niet of moeilijk kunnen lezen. Voor passend lezen heb je een Verklaring Leesbeperking nodig.

https://www.bibliotheekutrecht.nl/                                                                                                                         

 

BOOKS4LIFE UTRECHT

Koningsweg 2 Utrecht.

Verkoop van tweedehands boeken van goede kwaliteit voor minimale prijzen. De opbrengst is bestemd voor goede doelen zoals Taal Doet Meer.

http://www.books4lifeutrecht.nl/

 

DE UTRECHTSE KINDERBOEKWINKEL

Ganzenmarkt 10 Utrecht.

https://www.kinderboekwinkelutrecht.nl/

 

DIGITAALHUIS UTRECHT

Het digiTaalhuis Utrecht is een samenwerking van de Bibliotheek Utrecht, Taal Doet Meer, Digiwijs 3.0 en partnerorganisaties. In het digiTaalhuis zijn de volgende activiteiten: Doe Mee Startpunten voor alle vragen over het leren van taal en computeren.

Persoonlijk advies over lessen en cursussen.

Oefenplekken, taal– en computerlessen.

Ondersteuning voor (digi)taalvrijwilligers.

Thema-activiteiten en bijeenkomsten, bijvoorbeeld over geld of gezondheid.

https://www.digitaalhuisutrecht.nl/

 

HET LITERATUURHUIS

Oudegracht 237 Utrecht.

Organiseert festivals en literaire evenementen in Utrecht.

https://www.hetliteratuurhuis.nl/

 

TAAL DOET MEER

Taal Doet Meer zorgt er met 1000 vrijwilligers voor dat anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving.

Tot de activiteiten voor jongeren behoren:

-De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis.

-Taalmentoraat

-School’s cool. Bedoeld voor leerlingen uit anderstalige, Utrechtse gezinnen die de overstap maken van groep 8 naar de middelbare school

-Huiswerkhulp Utrecht

-Taal & Toekomst, een begeleidingstraject voor jongeren tussen de 16-25 jaar bij de stap naar opleiding, stage of werk.

Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht.

030 – 294 75 94

https://www.taaldoetmeer.nl/                                                                                                                

 

3.OVERZICHTEN & VERWIJZINGEN

A. INTERNATIONAAL

BELGIE

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

https://www.integratie-inburgering.be/

 

AKROSTIS

Driemaandelijks, onafhankelijk, geëngageerd Nederlands-Turks tijdschrift voor literatuur en kunst.

http://www.akrostis.be/

 

ANDERSTALIGE OUDERS IN HET ONDERWIJS 

https://anderstaligeoudersinonderwijs.weebly.com/#

 

CENTRUM VOOR TAAL & ONDERWIJS

http://www.taalbeleid.be/splash.php

 

DOCATLAS NIEUWSBRIEF

Zeer informatieve overzichten van leermiddelen & publicaties in België & Nederland. Nadruk ligt op taalverwerving, didactiek, interculturaliteit &  wereldburgerschap.

Verschijnt enkele keren per jaar.

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html

 

DIVERSITEIT IN ACTIE

Kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. http://www.diversiteitinactie.be/

 

FONS

Vereniging en tijdschrift voor Vlaamse leerkrachten Nederlands uit het kleuter-, lager, secundair, hoger en volwassenenonderwijs.

https://tijdschriftfons.be/

 

MEERTALIGHEID.BE

Deze website wil de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen in de verf zetten. http://www.meertaligheid.be/

 

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/jacques_vluchtelingenwerk_onderwijs_a5-druk.pdf?file=1&type=document

 

OVERZICHT MIGRATIETIJDSCHRIFTEN

Migration Journals -  IOM:

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-EN.pdf

 

Global Education Monitoring Report
News Alerts.

Paris: Unesco.

https://en.unesco.org/gem-report/

 

LESLLA

Literacy Education and Second Language Learning for Adults

https://www.leslla.org/

 

University World News

The Global Window on Higher Education.

Each week University World News provides readers with a free emailed newspaper and updated website. Coverage from our correspondents around the world includes news reports, analysis, features, global round-ups on key issues, plus links to interesting stories from other leading newspapers and journals around the world.

https://www.universityworldnews.com/page.php

 

B. NEDERLAND

OVERZICHT BOEKEN OVER NEDERLAND

In de collectie van het Meertens Instituut. (2014)

https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief/nieuw-in-de-collectie/144440-nieuw-in-de-collectie-boeken-over-nederland

 

OVERZICHT TAALMATERIAAL

HET BEGINT MET TAALMATERIAAL

Websites die bruikbaar zijn voor taalcoaches die anderstaligen begeleiden.

http://www.wereldbuur.nu/uploads/1/8/6/5/18659664/het_begint_met_taalmateriaal_-_januari_2014.pdf

 

OVERZICHT KINDERBLADEN

Overzicht kleuterbladen, kinderbladen, tienerbladen:

https://www.kinderbladen.nl/zoek/leeftijd/3/4/

 

OVERZICHT LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN

Overzicht actuele literaire tijdschriften

http://literairetijdschriften.org/

Overzicht archief literaire tijdschriften

https://www.dbnl.org/titels/tijdschriften/titels_tijdschriften.php

 

OVERZICHT HAAGSE TALEN

Een zeer informatief en goed leesbaar overzicht van in Den Haag gesproken taal is te vinden in: Ingrid Tieken- Boon van Ostade, Haagse talen

Den Haag: Uitgeverij De Nieuwe Haagsche. 2019. 123 blz.

 

OVERZICHT ONDERWIJS

Gemeenten & taalonderwijs

Aussems, Claire & Jodi Mak mmv Anna Wróblewska & Mehmet Day, Beter beeld op taal

Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving. April 2016. 21 blz.

Bevat een inventarisatie nonformeel taalonderwijs gemeenten.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/beter-beeld-op-taal.pdf

Onderwijstijdschriftenplein

Het Onderwijstijdschriftenplein biedt een bundeling van inhoudsopgaven van 50 actuele onderwijstijdschriften.

https://onderwijstijdschriftenplein.nl/tplein/

Onderwijsdatabank

De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, studenten, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers.

https://www.onderwijsdatabank.nl/

Science Guide

Wekelijks nieuws uit de kennissector.

https://www.scienceguide.nl/nieuwsbrief/

 

OVERZICHT TWEEDEHANDSBOEKEN

Een aanbod van meer dan zeven miljoen tweedehandsboeken is te vinden op:

www.boekwinkeltjes.nl

 

UITGEVERS

 

Boom NT2

Amsterdam.

nt2@bua.nl

 

Garant-Uitgevers nv

Antwerpen / Apeldoorn.

info@garant.be

 

Kleurrijker, educatieve uitgeverij

Amersfoort.

https://kleurrijker.nl/

 

NCB Uitgeverij

Utrecht.

Het NCB ondersteunt mensen met het leren van de Nederlandse taal, met de inburgering in de Nederlandse samenleving en bij het vinden van werk.

https://www.ncbuitgeverij.nl/

 

ThiemeMeulenhoff

Amersfoort.

https://www.thiememeulenhoff.nl/nt2

 

Van Dale Uitgevers

Utrecht.

https://webwinkel.vandale.nl/

 

Uitgeverij Coutinho

Bussum.

https://www.coutinho.nl/nt2.html

 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Amsterdam.

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/

 

Uitgeverij Lannoo

Tielt.

https://www.lannoo.be/nl/

©Erik van den Bergh – 01-10-2019

Reacties, aanvullingen & correcties m.b.t. dit overzicht zijn zeer welkom : evdbergh@ziggo.nl