5. Bladen, blogs & websites over vluchtelingen & migranten

BLADEN, BLOGS & WEBSITES OVER VLUCHTELINGEN & MIGRANTEN

A. NEDERLAND & BELGIË

1.ASIEL- & MIGRATIERECHT

2. BLOGS & PODCASTS

3. TAAL & ONDERWIJS

4. UNIVERSITEITEN & HOGESCHOLEN

5. RELIGIE

6. SPECIFIEKE GROEPEN

7. LOKALE & REGIONALE NIEUWSBRIEVEN

8. LANDELIJKE OVERHEID, MIGRANTEN & VLUCHTELINGEN

9. VLUCHTELINGEN INTERNATIONAAL

10. UITGEVERIJEN

11. OVERIGE NIEUWSBRIEVEN & TIJDSCHRIFTEN

12. ATTENDERING

13. AANVULLENDE WEBSITES

14. BELGIË

B. INTERNATIONAAL

1.      DUITSTALIGE PUBLICATIES

2.      ENGELSTALIGE PUBLICATIES

3.      FRANSTALIGE PUBLICATIES

4.      WEBSITES, BLOGS & PODCASTS

 

 

A. NEDERLAND & BELGIË

 

1.ASIEL- & MIGRATIERECHT

(Zie ook 2. Blogs & podcasts)

 

Asiel & Migrantenrecht

Amsterdam: Stichting Migratierecht Nederland & Vluchtelingenwerk.

10 keer per jaar.

 

Crimmigratie & Recht

Den Haag: Boom Juridisch.

2 keer per jaar.

https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/crimmigratie-recht#

 

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Sdu Uitgevers & Stichting Migratierecht Nederland.

https://www.uitspraken.nl/vindplaats/jurisprudentie-vreemdelingenrecht#!

 

Nieuwsbrief Verblijfblog

Amsterdam: Vrije Universiteit. Amsterdam Centre for Migration and Law.                                    

http://verblijfblog.nl/

 

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht   

Juridisch-wetenschappelijk kwartaaltijdschrift met  voeling voor wat leeft in de (rechts)praktijk. Het tijdschrift geeft belangrijke en actuele evoluties in rechtspraak en wetgeving weer en publiceert rechtsleerartikelen over vreemdelingenrecht.

Brussel: Agentschap Integratie en Inburgering ism uitgeverij die Keure.

4 keer per jaar.

https://www.agii.be/tijdschrift-voor-vreemdelingenrecht

 

2. BLOGS & PODCASTS

 

Arnon Grunberg

https://www.arnongrunberg.com/now

 

Asis Aynan

https://asisaynan.nl/blog/

 

Caraïbisch uitzicht

Werkgroep Caraïbische letteren.

https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/

 

Enkeltje wetenschap

Leiden: Universiteit Leiden.

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/08/190815-podcast-hoe-bepaal-je-hoe-oud-een-asielzoeker-is

 

Humanity House Blog

Den Haag: Humanity House.

https://humanityhouse.org/blog/

 

Indisch anders

Den Haag: Stichting Tong Tong.

www.indisch-anders.nl.

 

NT2 online

De wereld van NT2.

http://www.nt2-online.nl/algemeen/recent-verschenen-nt2-uitgaven/

 

STIL Utrecht

Utrecht: STIL. Stichting voor mensen zonder verblijfsvergunning.

https://www.stil-utrecht.nl/blog/

 

StukRoodVlees

Koppeling van politicologisch onderzoek & actualiteit.

http://stukroodvlees.nl/

 

The Black Archives Blog

Amsterdam: The Black Archives.

http://www.theblackarchives.nl/blog.html

 

University of Amsterdam – CDO Blog

Official blog of the Chief Diversity Officer team at the University of Amsterdam.

https://uvadiversity.blog/

 

Verblijfblog

Actueel migratierecht toegelicht.

Amsterdam: Vrije Universiteit. Sectie migratierecht.

http://verblijfblog.nl/

 

VluchtelingenWerk Nederland

Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland

https://www.vluchtelingenwerk.nl/niemand-vlucht-vrijwillig/niemand-vluch...

 

Vreemdelingenrecht.com - het weblog

Informatie over het Nederlandse vreemdelingenrecht, buitenlanders in Nederland, immigratie, verblijfsvergunningen, asielzoekers, erkende vluchtelingen, kennismigranten, inburgeren, gezinshereniging, taalanalyse, visa, mvv, mensenrechten. Ook vacatures voor juristen die zich in het Nederlandse vreemdelingenrecht willen verdiepen.

https://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/

 

VU Diversiteitsblog

Amsterdam: Vrije Universiteit.

https://vudiversity.com/

 

Stijns kijk op asielrecht

Mr. A.A.M.J. (Stijn) Smulders, stafjurist (asiel) bij de rechtbank Oost-Brabant.

https://stijnskijkopasielrecht.wordpress.com/

 

3. TAAL & ONDERWIJS  

(Zie ook: 7. Lokale nieuwsbrieven)

 

Bibliotheek en basisvaardigheden Nieuwsbrief

Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.

https://formulieren.kb.nl/BenB_aanmelden

 

Les

Vakblad voor NT2-docenten. Les is veelzijdig, praktijkgericht, met theoretische verdieping.

4 keer per jaar.

https://www.tijdschriftles.nl/

 

Les Nieuwsbrief

6 keer per jaar.

https://www.tijdschriftles.nl/over_les/nieuwsbrief

 

Lezen

Kwartaaltijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie.

Amsterdam: Stichting Lezen.

Gratis te ontvangen: www.lezen.nl

Nieuwsbrief: https://www.lezen.nl/nl/over-stichting-lezen/nieuwsbrief

 

LOWAN Nieuws

Ondersteuning onderwijs nieuwkomers.

https://www.lowan.nl/

 

Nieuwsbrief BVNT2

Beroepsvereniging voor docenten NT2.

https://bvnt2.org/nieuwsbrieven/

 

Nieuwsbrief Het begint met taal

Utrecht: Het begint met taal.

https://www.hetbegintmettaal.nl/

Kennispunt MBO Burgerschap

Nieuwsbrief Burgerschap MBO

Woerden: Kennispunt MBO Burgerschap. MBO Raad.

https://burgerschapmbo.nl/nieuwsbrief/

 

Nieuwsbrief NT2

Amsterdam: Boom Uitgevers.

https://www.nt2.nl/nl/

 

Nieuwsbrief Staatsexamens Nt2

Utrecht: College voor Toetsen en Examens.

https://www.staatsexamensnt2.nl/item/nieuwsbriefartikelen

 

Nieuwsbrief Taal Doet Meer

Utrecht: Taal Doet Meer.

https://www.taaldoetmeer.nl/contact/nieuwsbrief/

 

Nuffic Nieuwsbrief

Over internationalisering van het onderwijs van basisschool tot universiteit.

De algemene nieuwsbrief van Nuffic verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus.

Den Haag: Nuffic.

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/nieuwsbrieven/

 

Nuffic Nieuwsbrieven voor primair en voortgezet onderwijs

Den Haag: Nuffic.

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/nieuwsbrieven/

 

Onze Taal

Maandblad van het Genootschap Onze Taal.

www.onzetaal.nl

 

Tel mee met Taal nieuwsbrief

Tel mee met taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners en gaat door tot eind 2019.

https://www.telmeemettaal.nl/over-tel-mee-met-taal/

 

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland Nieuwsbrief

Hengelo: Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN).

https://www.tvcn.nl/inschrijven-nieuwsbrief-tvcn/

 

Tijdschrift Taal

Voor opleiders en onderwijsadviseurs.

Semi-wetenschappelijk tijdschrift met als doel de praktijk van het taalonderwijs in het primair onderwijs duurzaam en gefundeerd te ondersteunen en verbetering te stimuleren.

Het tijdschrift is een cocreatie van SLO, LOPON2 en EDventure.

Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

https://slo.nl/vakportalen/nederlands/tijdschrift-taal/

 

Informatie over veel onderwijstijdschriften is te vinden op: www.taaluniversum.org

Doorzoek onderwijstijdschriften: http://taalunieversum.org/onderwijs/tijdschriften/tijdschrift.php?tijdschrift_id=14

 

Meertalig.nl

(Inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft.

https://www.meertalig.nl/

 

4. UNIVERSITEITEN & HOGESCHOLEN

(Zie ook: 2. Blogs)

 

DAMR Newsletter

The Dutch Association for Migration Research (DAMR) aims to increase the scientific standing of migration research by emphasizing on research methodology, theory formation and attention for the societal relevance of migration research.

https://www.damr.eu/index.php

[Newsletter beschikbaar voor leden]

 

Diversity newsletter

Utrecht: Universiteit Utrecht. Taskforce Diversiteit en Inclusie. https://www.uu.nl/organisatie/diversiteit-en-inclusie-bij-de-universiteit-utrecht/nieuws-en-agenda/nieuwsbrief

 

Macimide Newsletter

Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development. (MACIMIDE) https://macimide.maastrichtuniversity.nl/macimide-news/

 

Newsletter CMR

An overview of major publications and PhD research of CMR.

Annual.

Nijmegen: Centre for Migration Law.

https://www.ru.nl/law/cmr/documentation/cmr-newsletters/cmr-newsletter/

 

Nieuwsbrief Diversiteit & Inclusiviteit / Newsletter Diversity & Inclusiveness

Leiden: Universiteit Leiden.

https://www.leidenuniv.nl/diversity-inclusion/newsletter/nbdi-en-11_web.htm

 

Nieuwsbrief Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Utrecht: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

www.uaf.nl

 

5. RELIGIE

 

Artikelen voor de kerkbladen

Groningen: Stichting Inlia Foundation.

Ongeveer maandelijks.

Afdeling Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting: krp@inlia.nl

 

Contactorgaan Moslims en Overheid

Rotterdam: Stichting Contactorgaan Moslims & Overheid.

http://cmoweb.nl/

 

Crescas Nieuwsbrief

Wekelijkse nieuwsbrief.

Amsterdam: Crescas. Kenniscentrum voor wie wil blijven leren over het Jodendom.

https://www.crescas.nl/nieuwsbrief/

 

Evangelie en Moslims Nieuwsbrief

Amersfoort: Evangelie en Moslims.

https://www.evangelie-moslims.nl/

 

Joods Cultureel Kwartier Nieuwsbrief

Amsterdam: Joods Cultureel Kwartier.

https://jck.nl/

 

leidenislamblog

Leiden: Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS). https://leidenislamblog.nl/

 

Meld Islamofobie Nieuwsbrief

Den Haag: Stichting Meld Islamofobie.

https://meldislamofobie.us3.list-manage.com/subscribe?u=6d1ef992d7014cc30070537a4&id=bde09702ca

 

Ontdek Islam Nieuwsbrief

Rotterdam: Stichting OntdekIslam.

http://www.ontdekislam.nl/

 

Polderislam.nl Nieuwsbrief

Achtergrondinformatie over de islam in Nederland en nieuws van islamitische organisaties.

http://www.polderislam.nl/

 

SKIN Nieuwsbrief

SKIN is een christelijke, onafhankelijke, landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland.

Amersfoort: Samen Kerk In Nederland. (SKIN)

https://skinkerken.wixsite.com/skin

 

Vlugschrift Vluchtelingen

Utrecht: Kerk in Actie.

https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-in-nederland

 

Zie voor een overzicht van newspapers, magazines, websites & legal information mbt de Islam:

http://www.euro-islam.info/resources/other_resources/

 

6. SPECIFIEKE GROEPEN

(Naar herkomst)

 

Caribisch Netwerk Nieuwsbrief

Brengt nieuws, actualiteiten en achtergronden over Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en de Caribische gemeenschap in Nederland.

Hilversum: NTR. Caribisch Netwerk.

https://caribischnetwerk.ntr.nl/

 

De Sobat

Relatiemagazine.  

Tong Tong is de oudste Indische culturele organisatie van Nederland.

2 keer per jaar.                                                                                                                                                        

Den Haag: Stichting Tong Tong.

http://stichtingtongtong.nl/de-sobat

 

FSAN Nieuwsbrief

Amsterdam: Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN).

www.fsan.nl

 

Het Syrisch Comité Nieuwsbrief

http://www.syrischecomite.nl/nl_NL/

 

Indische Letteren

Tijdschrift over Indisch-Nederlandse letterkunde.

4 keer per jaar.

https://geert180.wixsite.com/indische-letteren

 

Indies tijdschrift

Krities en onafhankelik.

Den Haag: Krities tijdschift.

https://www.indiestijdschrift.nl/

 

Milli Görüş Nieuwsbrief

Sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van (voornamelijk Turkse) moslims in de Nederlandse samenleving.

Amsterdam: Milli Görüş.

https://www.milligorus.nl/

 

OCAN-Nieuwsbrief

Stichting Ocan is een landelijke (vrijwilligers-)organisatie die zich bezig houdt met projecten en activiteiten gericht op positieverbetering van Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen in het Koninkrijk der Nederlanden.

Den Haag: Stichting OCAN.

https://www.ocan.nl/

 

Pelita Nieuwsbrief

Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken.

Diemen: Stichting Pelita.

https://pelita.nl/nieuws/nieuwsbrief.html

 

Persian Dutch Network Monthly Archives / شبکه ایرانیان هلند

Online Information Source for Persian (Iranian) Community in Holland.

http://persiandutch.com/

 

TICF Nieuws

De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) richt zich binnen de aangesloten moskeeverenigingen op de sociale en culturele thema’s en de belangenbehartiging van de achterban richting de overheid en de samenleving.

Amsterdam: Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF).

https://ticf.nl/

 

Zie voor een overzicht van Turkse organisaties in Nederland:

Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen

Een informatieblad van Kennisplatform Integratie & Samenleving en Expertise-unit Sociale Stabiliteit.

Utrecht: KIS. Februari 2019. 25 blz.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/verhoudingen-turks-nederlandse-groepen.pdf

 

7. LOKALE & REGIONALE NIEUWSBRIEVEN

(Zie ook 3. Taal & onderwijs)

 

Accenten & Tendensen

Ontwikkelingen op het gebied van integratie, discriminatie,  vrouw/man-emancipatie en lhbti-emancipatie in Rotterdam.

Rotterdam: IDEM. Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam voor integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie.

https://idemrotterdam.nl

 

Art.1. MN Nieuwsbrief

Voor gelijke behandeling, tegen discriminatie.

Utrecht: Art. 1 Midden Nederland.

https://www.art1middennederland.nl/over-art-1-mn/publicaties/

 

Humanity House Nieuwsbrief

Den Haag: Humanity House.

https://humanityhouse.org/blog/ontmoet/

 

Mingle Magazine

Het tijdschrift van budy to buddy over diversiteit, cultuur en ontmoeten.

Breda/Zutphen: Buddy to Buddy.

https://buddytobuddy.nl/

 

Nieuwsbrief ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

Amsterdam: ASKV.

https://www.askv.nl/

 

Nieuwsbrief Diversiteit

Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven/

 

Nieuwsbrief STIL

Utrecht: STIL. Stichting voor mensen zonder verblijfsvergunning.

https://www.stil-utrecht.nl/over-stil/

 

Nieuwsbrief Vluchtelingen in de Knel

[Ook in Engelstalige editie]

Non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.

Eindhoven: Vluchtelingen in de Knel.

https://www.vluchtelingenindeknel.nl/wat-doen-we/onze-thematische-nieuws...

 

Weekoverzicht VNG

Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

(keuzemogelijkheid: Asiel.)

https://vng.nl/producten-diensten/nieuwsbrieven/vng-weekoverzicht

 

Veel lokale Taalhuizen geven digitale nieuwsbrieven uit. Dit geldt o.a. voor de gemeentes: Amsterdam, Amstelland, Eemland, Houten, Oosterschelde, IJsselstein, Vianen.

Zie voor meer informatie: https://www.taalhuis.nl/

 

8. LANDELIJKE OVERHEID, MIGRANTEN & VLUCHTELINGEN

 

E-zine Inburgering

Groningen: Dienst Uitvoering Onderwijs. Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

https://duo.nl/zakelijk/aanmelden.jsp

 

IND Nieuwsbrief Zakelijk

Verschijnt elke 12 weken.

Ter Apel: IND.

https://ind.nl/paginas/nieuwsbrief-zakelijk.aspx

 

Migration Moves

Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Nieuwsbrief EMN Nederland

Over migratie en asiel in Nederland en de Europese Unie. Met de meest recente onderzoeken, beleidsnieuws uit de EU-lidstaten en meer.

Circa 4 keer per jaar.

https://www.emnnetherlands.nl/nieuwsbrief-emn-nederland

 

Nieuwsbrief NVVB

Zoetermeer: Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

https://nvvb.nl/nl/communicatie/inschrijven-nieuwsbrief/

 

Rapportage Vreemdelingenketen

Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid.

2 keer per jaar.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/01/01/rapportages-vreemdelingenketen

 

VreemdelingenVisie 

Online magazine van COA, IND en DT&V.

6 keer per jaar.

https://ind.nl/over-ind/Paginas/VreemdelingenVisie.aspx

 

9. VLUCHTELINGEN INTERNATIONAAL

 

Nieuwsbrief Stichting Vluchteling

Maandelijkse digitale nieuwsbrief over actuele humanitaire crises, noodhulpprojecten, campagnes en evenementen.

Den Haag: Stichting Vluchteling.

https://www.vluchteling.nl/

 

UNHCR-Nederland Nieuwsbrief

Den Haag: UNHCR - Nederland.

https://www.unhcr.org/nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief/

 

UNHCR Magazine

Den Haag: UNHCR - Nederland.

2 keer per jaar.

https://www.unhcr.org/nl/

 

ZemZem

Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam.

Amsterdam:  Uitgeverij Jurgen Maas.

2 keer per jaar.

https://www.zemzemtijdschrift.nl/

 

ZOA-magazine

Apeldoorn: ZOA-Vluchtelingenzorg.

2 keer per jaar.

https://www.zoa.nl/campagne/magazine/

 

10. UITGEVERIJEN

(Selectie)

 

Boom Uitgevers (Amsterdam)

https://www.bua.nl/nieuwsbrief

 

Boom Uitgevers (Den Haag)

https://www.bju.nl/juridisch/aanmelden_nieuwsbrief_juridisch

 

Eenvoudig communiceren (Amsterdam)

https://eenvoudigcommuniceren.us2.list-manage.com/subscribe?u=49ae8feb765facf7b947838c8&id=9fe14a9ef5

 

In de Knipscheer (Haarlem)

http://www.indeknipscheer.com/aanbiedingsfolders/

 

KleurRijker Nieuwsbrief (Amersfoort)

KleurRijker BV, Educatieve Uitgeverij.

https://kleurrijker.nl/

 

LM Publishers (Volendam)

https://lmpublishers.nl/

 

Uitgeverij Coutinho (Bussum)

https://www.coutinho.nl/nieuwsbrief.html

 

Uitgeverij Jurgen Maas (Amsterdam)

https://www.uitgeverijjurgenmaas.nl/nieuwsbrief/

 

Wolf Legal Publishers (Tilburg)

http://wolfpublishers.com/page.php?id=12

 

11. OVERIGE NIEUWSBRIEVEN & TIJDSCHRIFTEN

 

Blik op werk Nieuwsbrief

Als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie wijst Blik op Werk de weg naar gekeurde dienstverleners, bewezen methodieken en praktische kennis rond duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.                                                                                                               Utrecht: Blik op werk.

https://www.blikopwerk.nl/over-blik-op-werk/nieuwsbrieven

 

CoMensHa Nieuwsbrief

Mensenhandel in beeld.

Amersfoort: CoMensHa.

https://www.comensha.nl/over-mensenhandel/publicaties/nieuwsbrieven-comensha/

 

Defence for Children Nieuwsbrief

2 keer per maand.

Leiden: Defence for Children.

http://www.defenceforchildren.nl/

 

Demos

Bulletin over bevolking en samenleving.

Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

10 keer jaar.

https://www.nidi.nl/nl/demos

 

De Vrolijkheid Nieuwsbrief

Stichting De Vrolijkheid organiseert kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, met en door kinderen en jongeren in meer dan 25 asielzoekerscentra.

Amsterdam: Stichting De Vrolijkheid.

https://vrolijkheid.nl/

 

El Hizjra Nieuwsbrief

Amsterdam: El Hizjra.

https://www.elhizjra.nl/

 

Gezamenlijke Nieuwsbrief Adviesraden

Met nieuws van 12 Adviesraden. O.a. ACVZ, AIV, KNAW, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur,  Raad voor het openbaar bestuur, SER, WRR.

https://nieuwsbriefadviesraden.nl/aanmelden/?no_cache=1

 

Granate

Stichting Granate is opgericht door dichter, filmmaker en cultureel ondernemer Nafiss Nia, en heeft als doel het creëren van kansen voor professionele biculturele dichters en filmmakers, met name voormalig vluchtelingen, en het bevorderen van meer culturele diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film en poëzie.

Amsterdam: Stichting Grante.

https://stichtinggranate.com/

 

iMMO Nieuwsbrief

Diemen: instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek. (iMMO).

https://www.stichtingimmo.nl/actueel-3/nieuwsbrief/

 

Impact Magazine

Impact informeert, agendeert en discussieert over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving. Gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact zich op professionals en anderen met interesse in terugkerende thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld.

Diemen: ARQ Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld

https://oorlog.arq.org/nl/over-ons/ons-tijdschrift

 

Meldpunt Vreemdelingendetentie Nieuwsbrief

Rotterdam: Meldpunt Vreemdelingendetentie.

https://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/nieuwsbrief/

 

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Gericht op het verspreiden van informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens, voor zover die van belang zijn voor de Nederlandse rechtsorde of het Nederlandse buitenlandbeleid.

Leiden: Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

4 keer per jaar.

https://njcm.nl/ntm/over-het-ntm/

 

Netherlands Quarterly of Human Rights

The journal publishes multidisciplinary articles addressing human rights issues from an international perspective.

Published in Association with Netherlands Institute of Human Rights.

https://journals.sagepub.com/home/nqh

 

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) Nieuwsbrief

Utrecht: Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

https://www.netwerknoom.nl/

 

New Dutch Connections Nieuwsbrief

Utrecht: New Dutch Connections.

https://www.newdutchconnections.nl/

 

Nieuwsbrief Jeugd

Den Haag: ZonMW.

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuwsbrieven/

 

Nieuwsbrief Kennisplatform Integratie & Samenleving

Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

https://www.kis.nl

 

Nieuwsbrief LOS

Rotterdam: Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt.

Tweewekelijks.

http://stichtinglos.nl/

 

Nieuwsbrief NJCM

Leiden: Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

https://njcm.nl/contact/

 

Nieuwsbrief Stichting Civic

Zet zich in voor beter inburgeringsbeleid.

Amsterdam: Stichting Civic.

https://stichtingcivic.nl/nieuwsbrief/

 

Nieuwsbrief Takecarebnb

Matcht vluchtelingen en gastgezinnen.

Amsterdam: Takecarebnb.

https://takecarebnb.org/

 

Nieuwsbrief Terugkeer

Met opgeheven hoofd 2.

Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland.

https://vluchtelingenwerk.docufiller.nl/mailing/online/bWFpbGlkMTAzMDg=/a2db92bbb0922bb23dc68fd55ccd947b

 

Nieuwsbrief Vluchtelingkinderen

Project Time4You.

3 keer per jaar.

Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland.

https://vluchtelingenwerk.docufiller.nl/mailing/online/bWFpbGlkMTA0MDM=/ae5d8c2e56867a347b7ad639e7f9a867

 

NiNsee Nieuwsbrief

Amsterdam: Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. (NiNsee)

https://www.ninsee.nl/

 

ONfile Nieuwsbrief

ONfile is een netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals.

Amsterdam: Stichting ONfile.

info@onfile.eu

 

Pharos nieuwsbrief

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. 

Verschijnt maandelijks.

Utrecht: Pharos.

https://www.pharos.nl

 

Refugee Company Newsletter

Amsterdam: Refugee Company.

https://www.refugeecompany.com/

 

Refugee Talent Hub Nieuwsbrief

Brengt werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar met betaalde banen als doel.

Amsterdam: Refugee Talent Hub.

https://refugeetalenthub.com/

 

Republiek Allochtonië Nieuwsbrief

http://www.republiekallochtonie.nl/

 

RFG Magazine

Tijdschrift gemaakt door vluchtelingen.

https://www.rfgmagazine.nl/

 

SIM Newsleter

Utrecht: Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten.

sim@uu.nl

 

The Other Network  Nieuwsbrief

Brengt beslissers met diverse culturele achtergronden uit de top van het bedrijfsleven, de overheid en de non-profit sector op een proactieve manier met elkaar in contact.

Amstelveen: The Other Network (TON).

https://theothernetwork.nl/

 

The X-Pat journal

The quarterly magazine for expatriates in the Netherlands.

The Hague: Van Essen Publishing Concepts & Services.

https://xpatjournal.nl/xpat-journal/

 

VluchtelingenWerk Magazine

Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland.

4 keer per jaar.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/steun-ons/vluchtelingenwerk-magazine

 

VluchtelingenWerk Nederland Nieuwsbrief

Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/homepage-internet/wil-je-onze-nieuwsbri...

 

VluchtelingenWerk Nederland Update

Wekelijkse update met  juridische actualiteiten.

update@vluchtelingenwerk.nl

 

Wordt vervolgd

Het journalistiek onafhankelijke maandblad over mensenrechten.

Amsterdam: Amnesty International.

https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd

 

Young Global People Nieuwsbrief

Platform voor hoogopgeleid multicultureel talent, werkgevers, studentenverenigingen en professionals die gezamenlijk willen werken aan meer culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Amstelveen: Young Global People.

https://ygp.nl/

 

12. ATTENDERING

 

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

https://acvz.org/attenderingsservice/

 

Rijksoverheid  - Ministerie van Binnenlandse Zaken &  Koninkrijksrelaties

Nieuws over migratie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie

 

Rijksoverheid  - Ministerie van Justitie & Veiligheid

Nieuws over mensenhandel en mensensmokkel.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenhandel-mensensmokkel

 

Attendering ook over: asielbeleid; discriminatie;  eergerelateerd geweld; immigratie; terugkeer vreemdelingen.

 

Taalunie tijdschriftenattendering

Recent verschenen artikelen over onderwijs Nederlands/NT2 in Nederlandse en Vlaamse ondwerwijsbladen.

Ook maandelijkse tijdschriftenattendering mbt basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs, beroeps- en volwassenenonderwijs.

http://taalunieversum.org/tuv2/aanmelden_tijdschriftenattendering/

 

13. AANVULLENDE WEBSITES

 

College voor de Rechten van de Mens

Utrecht: College voor de Rechten van de Mens.

https://mensenrechten.nl/nl

 

Shelter City

Nationwide initiative of Justice and Peace Netherlands to protect human rights defenders, in cooperation with a growing number of Dutch cities and local organizations.

https://sheltercity.nl/en/human-rights-defenders/

 

14. BELGIË

 (Zie ook: 1. Asiel- en migratierecht)

 

Akrostis

Driemaandelijks, onafhankelijk, geëngageerd Nederlands-Turks tijdschrift voor literatuur en kunst.

http://www.akrostis.be/

 

Anderstalige ouders in het onderwijs

https://anderstaligeoudersinonderwijs.weebly.com/

 

Atlas Magazine

Verhalen uit een diverse stad.

Antwerpen: Atlas, Integratie en inburgering Antwerpen.

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/magazine

 

Brood & Rozen

Publiceert artikels, reportages, fotoverslagen enz. over de geschiedenis van sociale bewegingen in Vlaanderen, België en andere landen.

Gent: Amsab, Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

https://www.amsab.be/beleef/2014-05-27-09-27-58

 

CeMis Nieuwsbrief

Antwerpen: Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS). Universiteit Antwerpen.

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/centrum-migratie-intercul-studies/op-de-hoogte-blijven/

 

Dienst Certificering Sociaal Tolken Nieuwsbrief

Een overzicht van nieuwe opleidingen en tests voor (kandidaat-) sociaal tolken.

Brussel: Agentschap Integratie en Inburgering.

https://www.agii.be/

 

DocAtlas Nieuwsbrief

Antwerpen/ Turnhout: APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas.

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html

 

E-fugee

Nieuwsbrief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Brussel: Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

https://www.vluchtelingenwerk.be/

 

E-Newsflash Diversiteit

Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

https://www.kuleuven.be/diversiteit/nieuwsflashdiversiteit

 

Kenniscentrum WWZ Nieuwsbrief

Brussel: Kenniscentrum WWZ. Welzijn, Wonen, Zorg.

http://www.kenniscentrumwwz.be/

 

Kif Kif Nieuwsbrief

Interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme.

Berchem: Kif Kif.

https://kifkif.be/over-ons/nieuwsbrief

 

Minderhedenforum Nieuwsbrief

Brussel: Minderhedenforum vzw.

https://www.minderhedenforum.be/

 

Myriade 

Brussel: Myria. Federaal Migratiecentrum.

https://www.myria.be/nl/nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Gespecialiseerde juridische nieuwsbrief over alle ontwikkelingen in de rechtspositie van vreemdelingen. Bevat ook een overzicht van gepubliceerde wetgeving in het Belgisch Staatsblad en het Europees Publicatieblad. Verschijnt ongeveer maandelijks.

Brussel: Agentschap Integratie en Inburgering.

https://www.agii.be/

 

School Zonder Racisme Nieuwsbrief

Koekelberg: School Zonder Racisme vzw.

https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/ondersteuning/identiteit

 

Steunpunt Diversiteit & Leren Nieuwsbrief & Leren

Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent; biedt wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot ‘Omgaan met diversiteit’.

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/over-sdl/nieuwsbrieven

 

UNHCR-België Nieuwsbrief

Brussel: UNHCR België.

Maandelijks.

https://www.unhcr.org/be/nl/

 

Wijs in Diversiteit

Brussel: LOP en Diversiteit, een initiatief van: ACOD onderwijs, VSOA onderwijs, KOOGO en GO! Ouders.

https://www.wijsindiversiteit.be

 

B. INTERNATIONAAL

 

1.  

DUITSTALIGE PUBLICATIES

(Zie ook Franstalige publicaties)

 

Asylmagazin

Die Zeitschrift für Flüchtlings- und Migrationsrecht.

Berlin: Informationsverbund Asyl und Migration e.V.

https://www.asyl.net/asylmagazin/

 

BAMF-Newsletter

Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

https://www.bamf.de/DE/Service/Bottom/Newsletter/newsletter_node.html

 

Briefing Notes

Das Informationszentrum Asyl und Migration (IZAM) erstellt wöchentlich sogenannte "Briefing Notes", kurze Informationen über die aktuelle Lage in relevanten Herkunftsländern auf Basis öffentlicher Quellen.

Beschikbaar in Duitse & Engelse versies.

Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Publikationen/publikationen-node.html

 

Newsletter DeZIM-Institut

Berlin: Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e.V.

https://www.dezim-institut.de/

 

Interculture journal

Online Zeitschrift für interkulturelle Studien.

http://www.interculture-journal.com/index.php/icj

 

MIDEM Studie

Dresden: Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM), TU Dresden, Institut für Politikwissenschaft/Zentrum für Verfassungs- und Demokratieforschung, Philosophische Fakultät.

Unregelmäßig.

https://forum-midem.de/publikationen/

 

Migration und Soziale Arbeit

Frankfurt a. M. : ISS.

Quarterly.

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/zeitschriften/migration_und_soziale_arbeit.html

 

Neuer Nachrichtenbrief der Gesellschaft für Exilforschung e. V

Würzburg: Gesellschaft für Exilforschung .

Zweimal jährlich.

http://www.exilforschung.de/index.php?p=16

 

Newsletter Asyl in der Kirche

Der monatliche Newsletter enthält eine Auswahl von Medienbeiträgen rund um das Thema Kichenasyl, zur Lage von Flüchtlingen in Deutschland und zur Unterstützung von Flüchtlingen durch Kirchengemeinden.

Berlin: Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V.

https://www.kirchenasyl.de/newsletter/

 

Newsletter Informationsverbunds Asyl und Migration

Träger des Informationsverbunds Asyl und Migration sind: Amnesty International, Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der EKD, PRO ASYL, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.

Berlin: Informationsverbunds Asyl und Migration.

https://www.asyl.net/service-navigation/newsletter/

 

Newsletter Pro Asyl

Newsletter mit den wichtigsten Neuigkeiten zum Thema Asyl in Deutschland und Europa.

Frankfurt/M.: Pro Asyl.

https://www.proasyl.de/newsletter-abonnieren/

 

Sea-Watch Newsletter

Hamburg: Sea-Watch.

https://sea-watch.org/newsletter/

 

Terra Cognita

Schweizer Zeitschrift zu Integration und Migration / Revue suisse de l’intégration et de la migration/  Revista Svizzera dell’integrazione e della migrazione.

Berne: Commission fédérale des migrations CFM.

https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/dokumentation/abonnemente.html

 

ZAR

Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik.

ZAR informiert als führende ausländerrechtliche Zeitschrift umfassend über das gesamte Migrationsrecht vom Asyl- über das Zuwanderungs- bis hin zum Staatsangehörigkeitsrecht und behandelt dabei auch die europäische und die internationale Ebene.

10 Ausgaben pro Jahr, mit zwei Doppelheften.

Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

https://www.zar.nomos.de/?id=1023

 

Z‘Flucht

Zeitschrift für Flucht- und Flüchtlingsforschung / German Journal of Forced Migration and Refugee Studies

Nomos Verlag.

2 keer per jaar.

Ook Newsletter.

https://fluchtforschung.net/uber-netzwerk-fluchtlingsforschung/#newsletter

 

Zwischenwelt

Zeitschrift für Kultur des Exils und Widerstands.

[Vormals "Mit der Ziehharmonika"]

Wien: Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft.

Vierteljährlich

http://theodorkramer.at/zwischenwelt/ueber-die-zeitschrift/

 

2.  

ENGELSTALIGE PUBLICATIES

 

African and Black Diaspora

An International Journal.

Multi-disciplinary peer-reviewed international journal that seeks to broaden and deepen our understanding of the lived experiences of people of African descent across the globe by publishing theoretically and historically informed as well as empirically grounded works in the social sciences and humanities that are intellectually challenging and illuminating.

Routledge.

3 issues per year.

https://www.tandfonline.com/toc/rabd20/current

 

African Human Mobility Review (AHMR)

Interdisciplinary peer-reviewed on-line journal created to encourage and facilitate the study of all aspects (socio-economic, political, legislative and developmental) of human mobility in Africa.

Cape Town: Scalabrini Institute for Human Mobility in Africa (SIHMA).

http://sihma.org.za/online-journal/

 

AMIS Newsletter

Copenhagen: University of Copenhagen. Centre for Advanced Migration Studies.

https://amis.ku.dk/

 

Anti-Trafficking Review

Promotes a human rights based approach to anti-trafficking. It explores trafficking in its broader context including gender analyses and intersections with labour and migrant rights.

Bangkok.

Bi-annual.

http://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/index

 

Asian and Pacific Migration Journal

SAGE Journals.

https://journals.sagepub.com/home/amj

 

Asylos Research Update

Asylos is a network of volunteers who research information for asylum claims.

Brussels: Asylos.

info@asylos.eu

 

Asylum quarterly report

Eurostat Statistics Explained

Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report

 

Black Diaspora Review

The Review will provide a forum for the scholarly critiques; debate every aspect of Black Diaspora studies, including its mission, curricula, ideology and/or scholarly methodologies, linkages to other academic disciplines links to extra-academic communities, and its future.

Indiana University, Bloomington.

https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/bdr/index

 

Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry

A new peer-review journal that aims to deepen our grasp of postcolonial literary history, while enabling us to stay comprehensively informed of all critical developments in the field.

Cambridge: Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-journal-of-postcolonial-literary-inquiry

 

Canadian Diversity

Quarterly publication of the Association for Canadian Studies (ACS).

https://www.ciim.ca/en/publications-2-Canadian_Diversity

 

Canadian Ethnic Studies

Fully refereed, interdisciplinary journal is devoted to the study of ethnicity, immigration, inter-group relations, and the history and cultural life of ethnic groups in Canada.

https://muse.jhu.edu/journal/370

 

Central and Eastern European Migration Review

Warsaw: Uniwersytet Warszawski OÅrodek BadaÅ nad Migracjami Polska Akademia Nauk.

http://www.ceemr.uw.edu.pl/

 

Cities of Migration e-newsletter

Bi-monthly review of good ideas, news and events  from Cities of Migration, its GDX family and international networks.

http://citiesofmigration.ca/conversations-in-integration/newsletter/

 

Citizenship Studies

Academic journal that takes the discourse and practice of citizenship as an object of critical inquiry.

8 issues per year.

Abingdon: Taylor & Francis.                                                                                                                                                  

https://www.tandfonline.com/toc/ccst20/current

 

CJEU Overview of judgments and pending cases

On: Regular Migration / Asylum of Third-Country Nationals / Borders and Visas / Irregular Migration / EEC-Turkey Association Agreement / Free Movement.

Nijmegen: Centre for Migration Law (CMR). Radboud University.

Quarterly.

https://www.ru.nl/law/cmr/documentation/cmr-newsletters/cjeu-overview/

 

CMS Migration Update

Weekly digest of news and other information related to national and international migration for faith leaders and pastoral workers caring for migrants.

New York: Center for Migration Studies.

https://cmsny.org/about/

 

Comparative Migration Studies

Springer. Affiliated with IMISCOE.

https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/

[Open Access]

 

Critical Muslim

Quarterly magazine of ideas and issues showcasing ground breaking thinking on Islam and what it means to be a Muslim in a rapidly changing, interconnected world.

https://www.criticalmuslim.io/

 

Crossings

Journal of Migration & Culture.

Bristol: Intellect.

https://www.intellectbooks.com/crossings-journal-of-migration-culture

 

Diaspora

A Journal of Transnational Studies.

Diaspora is dedicated to the multidisciplinary study of the history, culture, social structure, politics and economics of both the traditional diasporas – Armenian, Greek, and Jewish – and those transnational dispersions which in the past three decades have chosen to identify themselves as ‘diasporas.’

Toronto: University of Toronto Press.

https://muse.jhu.edu/journal/321

 

Diaspora, indigenous, and minority education

Studies of migration, integration, equity, and cultural survival.

Mahwah, NJ : Erlbaum.

Philadelphia, PA: Routledge, Taylor & Francis.

Quarterly.

https://www.tandfonline.com/toc/hdim20/current

 

Diaspora Studies

Journal of the Organisation for Diaspora Initiatives (ODI)

Abingdon: Taylor and Francis Ltd.

https://www.tandfonline.com/loi/rdst20

 

EASO Newsletter

Valletta: European Asylum Support Office. (EASO)

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-newsletter

 

ECRE Weekly Bulletin

Brussels: ECRE.

https://www.ecre.org/media/ecre-weekly-bulletin/

 

ELENA Weekly Legal Updates

Provides information about important recent developments in international and European asylum law. The update covers the asylum-related judgments of the European Courts and domestic case law as well as asylum legal news from across Europe.

Brussels: ECRE / ELENA.

https://www.ecre.org/our-work/elena/weekly-legal-updates/

 

EMN Bulletin

Quarterly newsletters which provide an update on recent EU and national developments on migration and asylum as well as providing an overview of key statistics, EMN publications, events and developments.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/emn-bulletin_en

 

Environmental Migration Newsletter

Knowledge Platform on People on the Move in a Changing Climate.

Geneva: IOM.

https://environmentalmigration.iom.int/

 

ERN + Communications

European Resettlement Network and SHARE relating to resettlement and complementary pathways of admission as well as refugee integration.

http://resettlement.eu/page/welcome-share-network

 

Ethnic and Racial Studies

Aims to be the leading journal for the analysis of the role of race, racism, ethnicity, migration and forms of ethno-nationalism.

Abingdon: Taylor & Francis.

15 issues per year.

https://www.tandfonline.com/toc/rers20/current

 

Ethnicities

Cross-disciplinary journal that will provide a critical dialogue between tdebates in sociology and politics, and related disciplines.

https://journals.sagepub.com/home/etn

 

Ethnicity & Health

International academic journal designed to meet the world-wide interest in the health of ethnic groups.

https://www.tandfonline.com/toc/ceth20/current#

 

Ethnopolitics

Formerly Global Review of Ethnopolitics.

Quarterly.

Abingdon: Routledge

https://www.tandfonline.com/toc/reno20/current

 

EurAsylum

Research and Consulting on Migration and Asylum Policy Worldwide.

http://www.eurasylum.org/

 

European equality law review

European network of legal experts in gender equality and non-discrimination.

Brussels: European Commission. Directorate-General for Justice and Consumers Directorate D — Equality and Union citizenship.

https://www.equalitylaw.eu/publications

 

European Journal of Migration and Law

Quarterly journal on migration law and policy with specific emphasis on the European Union, the Council of Europe and migration activities within the Organisation for Security and Cooperation in Europe.

Leiden: Brill / Nijhoff.

https://brill.com/view/journals/emil/emil-overview.xml

European Network on Statelessness Newsletter

London: European Network on Statelessness.

https://www.statelessness.eu/

 

European Resettlement Network 

Inclusive network that supports the development of resettlement in Europe by connecting a variety of actors involved in refugee resettlement.

http://www.resettlement.eu/page/resettlement-in-europe

 

Every Story Matters Newsletter

We want to encourage the creation of more inclusive books for children and young adults, and to give book professionals (including publishers, librarians and editors) the tools and the strategies needed to become more inclusive and make diversity mainstream. 

https://www.everystorymatters.eu/

 

Forced Migration Review (FMR)

Oxford: Refugee Studies Centre. Oxford Department of International Development. University of Oxford.

Available in English, French, Spanish and Arabic & free of charge in print and online.

https://www.fmreview.org/

 

FRA Newsletter

Vienna: FRA: The European Union Agency for Fundamental Rights.

Weekly or monthly updates about FRA work.

https://fra.europa.eu/en/news-and-events/newsletter

 

Global Detention Project Newsletter

Geneva: Global Detention Project.

https://www.globaldetentionproject.org/category/sidebarpublications/publications/newsletter

 

H-Migration

Dedicated to enhancing scholarly contributions on the global history of migration and the acculturation of immigrants and their descendants into their new society.

https://networks.h-net.org/h-migration

 

Human Rights Defender Hub

Linking Protection, Capacity-Building and Research.

York: University of York.

https://www.hrdhub.org/

 

Human Trafficking and Exploitation Newsletter

Edinburgh: Scottish Govenment.

human.trafficking@gov.scot

 

ICMC Newsletter

ICMC's mission is to protect and serve uprooted people, including refugees, asylum seekers, internally displaced people, victims of human trafficking, and migrants - regardless of faith, race, ethnicity or nationality.

Geneva / Boston / Brussels: International Catholic Migration Commission (ICMC).

https://www.icmc.net/newsroom/church-news

 

Identities

Global Studies in Culture and Power.

Explores the formation and transformation of racial, ethnic, national, transnational and postcolonial identities in the contemporary world.

https://www.tandfonline.com/toc/gide20/current

 

IEHS Newsletter

Immigration and Ethnic History Society.

https://iehs.org/newsletter/

 

IMISCOE Newsletter

International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe.

Rotterdam: Erasmus University. Department of Social Sciences.

https://www.imiscoe.org/publications/newsletters

 

Immigrants and Minorities

Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora.

Abingdon: Taylor & Francis.

https://www.tandfonline.com/loi/fimm20

 

Immigration News and Updates

Washington DC: Center for Immigration Studies.

Independent, non-partisan, non-profit research organizatio. It is the nation's only think tank devoted exclusively to research and policy analysis of the economic, social, demographic, fiscal, and other impacts of immigration on the United States.

https://cis.org/Subscribe

 

In Passage

The International Journal of Writing and Mobility.

Electronic annual  journal of the Department of Foreign Languages & Literatures of the University of Boumerdes, Algeria.

English & French.

https://www.fabula.org/actualites/in-passage-the-international-journal-of-writing-and-mobility_81774.php

 

InterDisciplinary I Journal of Portuguese Diaspora Studies (IJPDS)

Double-blind, peer-reviewed, scholarly journal.

http://portuguese-diaspora-studies.com/index.php/ijpds

 

International Journal of Discrimination and the Law

Encompasses wide range of areas of discrimination including racism and sex discrimination, the treatment of asylum-seekers and refugees, issues of immigration and nationality, discrimination on grounds disability, sexual or political orientation, age and ill-health, in relation to access to employment, housing, education and other services.

London: Sage Publications LTD.

https://journals.sagepub.com/home/jdi

 

International Journal of Intercultural Relations

Dedicated to advancing knowledge and understanding of theory, research and practice in the field of intercultural relations, including, but not limited to, topics such as immigrant acculturation and integration; intergroup relations, and intercultural communication that have implications for social impact.

https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-intercultural-relations

 

International Journal of Migration and Residential Mobility

IJMRM proposes and fosters discussion on the fields of internal and international migration and residential mobility, with emphasis on the implications that policy choices have on both

the process and law of migration and residential mobility.

Geneva: Inderscience Publishers.

4 issues per year.

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmrm

 

International Journal of Migration & Border Studies

IJMBS addresses the whole range of technological, human/social, political, policy, organisational and managerial issues related to migration and border studies.

4 issues per year.

Geneva: Inderscience Publishers.

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmbs

 

International Journal of Migration, Health and Social Care

A double blind peer-reviewed, multidisciplinary journal focusing on how international migration relates to health and social care issues, including mental health.

Bingley (UK): Emerald Publishing.

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1747-9894

 

International Journal of Refugee Law                                                                                                                                                                  

Oxford: Oxford University Press.

Quarterly.

https://academic.oup.com/ijrl

 

International Journal on Minority and Group Rights

Devoted to interdisciplinary studies of the legal, political, economic and social problems which minorities and indigenous peoples face in all countries of the world.

Leiden: Brill.

https://brill.com/view/journals/ijgr/ijgr-overview.xml?lang=en

 

International Migration        

Refereed bimonthly review of the International Organization for Migration (IOM) on current migration issues as analysed by demographers, economists, and sociologists all over the world.                                                                                                             

https://www.iom.int/

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682435

                                                    

International Migration Outlook

OECD’s annual publication analysing recent developments in migration movements and policies in its countries. Each edition provides the latest statistical information on immigrant stocks and flows, immigrants in the labour market, and migration policies. Country notes provide detailed policy information for each OECD country and special chapters look at current issues in immigration.

Paris: OECD.                                                                                                                                           

http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm

 

International Migration Review

Interdisciplinary journal created to encourage and facilitate the study of all aspects of sociodemographic, historical, economic, political, legislative, spatial, social, and cultural aspects of human mobility.

New York: Center for Migration Studies / SAGE Publications.

https://cmsny.org/imr/

 

Intervention

Journal of Mental Health & Psychosocial Support in Conflicted Areas.

Diemen: Stichting War Trauma Foundation / ARQ International, de internationale afdeling van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

https://www.wartrauma.nl/onderzoek-en-bronnen/?lang=nl

 

Interventions

International Journal of Postcolonial Studies.

Interdisciplinary peer-reviewed journal operating at the crossroads of contemporary work in the humanities and social sciences.

Abingdon: Taylor & Francis.                                                                                                                                                  

https://www.tandfonline.com/toc/riij20/current

 

IRCT Newsletter

As a network of more than 160 torture rehabilitation centres in over 70 countries, the IRCT is the world’s largest membership-based civil society organisation specialised in the field of torture rehabilitation.                            

Copenhagen / Bruxelles: International Rehabilitation Council for Torture Victims. (IRCT)

https://irct.org/media-and-resources/publications

 

Ìrìnkèrindò

Journal of African Migration.

Peer-reviewed journal devoted to the study of African migration and immigration to other parts of the world.

New York: African Migration.

https://africamigration.com/about-irinkerindo

 

IRR Newsletter

London: The Institute of Race Relations (IRR).

http://www.irr.org.uk/publications/briefing-europe/

 

IZA Journal of Development and Migration

Bonn: IZA, Institute of Labor Economics.

Sciendo / De Gruyter. 

https://content.sciendo.com/view/journals/izajodm/izajodm-overview.xml

 

Journal of African Diaspora Archaeology and Heritage

Provides a focal point for peer-reviewed publications in interdisciplinary studies in archaeology, history, material culture, and heritage dynamics concerning African descendant populations and cultures across the globe.

https://www.tandfonline.com/toc/yjaf20/current

 

Journal of American Ethnic History

The Official Journal of the Immigration & Ethnic History Society.

Addresses various aspects of American immigration and ethnic history, including background of emigration, ethnic and racial groups, Native Americans, immigration policies, and the processes of acculturation.

Champaign, IL: University of Illinois Press.

https://www.press.uillinois.edu/journals/jaeh.html

 

Journal of Chinese Overseas

This cross-disciplinary journal publishes research articles, reports, and book reviews on Chinese overseas throughout the world, and the communities from which they trace their origins.

Leiden: Brill.

https://brill.com/view/journals/jco/jco-overview.xml?lang=en

 

Journal of Citizenship and Globalisation Studies

Interested in the complex and often contradictory meanings of citizenship, social inclusion and globalisation at the local, national and transnational levels.

https://content.sciendo.com/view/journals/jcgs/jcgs-overview.xml?tab_body=overview

[Open Access]

 

Journal of Contemporary Antisemitism

Focuses on the multiple and changing manifestations of antisemitism in the contemporary world.

Bi-annually.

Brookline, MA: Academic Studies Press.

http://journals.academicstudiespress.com/index.php/JCA

 

Journal of Ethnic and Migration Studies    

Voortzetting van: New community.

London: Carfax Publishing.

6 issues per year.

http://www.sussex.ac.uk/migration/jems

 

Journal of Global Mobility

The Home of Expatriate Management Research.

Bingley: Emerald Publishing Limited.

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2049-8799

 

Journal of Human Trafficking             

Supports the greater understanding of human trafficking by publishing diverse scholarship on all forms of contemporary slavery.

https://www.tandfonline.com/toc/uhmt20/current

 

Journal of Identity and Migration Studies

University of Oradea. Research Centre on Identity and Migration Issues, University of Oradea, Romania.

http://www.jims.e-migration.ro/

 

Journal of Immigrant and Minority Health

Springer Verlag.

https://www.springer.com/public+health/journal/10903

 

Journal of Immigrant & Refugee Studies

New York: Haworth.

Quarterly.

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=wimm20

 

Journal of Immigration, Asylum & Nationality Law

Immigration Law Practitioners' Association (ILPA).

Quarterly.

London / Oxford: Bloomsbury Professional.

https://www.bloomsburyprofessionalonline.com/view/journal_immigration/journal_immigration.xml

 

Journal of Intercultural Studies

Showcases innovative scholarship about emerging cultural formations, intercultural negotiations and contemporary challenges to cultures and identities

6 issues per year.

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cjis20

 

Journal of Internal Displacement

For displaced people everywhere.

Scholarly and inter-disciplinary platform for raising the profile of displaced populations through discussions, critical dialogue, emerging themes, reflections and explorations on a wide range of topics and regions around the globe.

https://www.journalofinternaldisplacement.com/

 

Journal of International Migration and Integration

Multidisciplinary peer-reviewed scholarly journal that publishes original research papers and policy discussions that enhance the understanding of immigration, settlement and integration and that contribute to policy development.

Springer Nature Switzerland AG.

https://link.springer.com/journal/12134

 

Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law (JLP)

Devoted to scholarly writing and documentation on all aspects of legal pluralism and unofficial law everywhere in the world and at all times.

Leiden: Commission on Legal Pluralism. /Taylor & Francis.

https://www.tandfonline.com/loi/rjlp20#.VQXlXU10zIV

 

Journal of Migration History

Leiden: Brill.

https://brill.com/view/journals/jmh/jmh-overview.xml

 

Journal of Postcolonial Writing

Academic journal devoted to the study of literary and cultural texts produced in various postcolonial locations around the world.

From 1973 to 2004 titled World Literature Written in English.

Abingdon: Routledge.

6 issues per year.

https://www.tandfonline.com/toc/rjpw20/current

 

Journal of Race, Ethnicity, and Politics (JREP)

The official journal of the Race, Ethnicity, and Politics section of the American Political Science Association.

Cambridge: Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-race-ethnicity-and-politics

 

Journal of Racial and Ethnic Health Disparities

Reports on the scholarly progress of work to understand, address, and ultimately eliminate health disparities based on race and ethnicity.

Springer Nature Switzerland AG.

https://link.springer.com/journal/40615

 

Journal of Refugee & Global Health

Luisville,KY: University of Louisville.

https://ir.library.louisville.edu/rgh/

 

Journal of Refugee Studies
Oxford: Oxford University Press.

Quarterly.

https://academic.oup.com/jrs

 

Journal on Migration and Human Security (JMHS)

Peer-reviewed publication that seeks to feature cutting-edge, evidence-based public policy papers. Its “human security” rubric is meant to evoke the widely shared goals of creating secure and sustaining conditions in migrant sending communities; promoting safe, orderly and legal migration; and developing rights-respecting immigration and immigrant integration policies that benefit sending and receiving communities and allow newcomers to lead productive, secure lives.

New York: Center for Migration Studies (CMS).

https://cmsny.org/jmhs/

 

Mashriq & Mahjar

Journal of Middle East Migration Studies.

Bi-annual electronic publication devoted to disseminating original research on migration from Kannan Family NC, to, and within the region now commonly known as the 'Middle East.

Raleigh, NC: North Carolina State University.

https://lebanesestudies.ojs.chass.ncsu.edu

 

MIGNEX Newsletter

Collaborative research effort to tackle the challenges of global migration with a longterm vision for better outcomes.

Based at nine institutions:  Peace Research Institute Oslo, Danube University Krems, University of Ghana, Koç University, Lahore University of Management Sciences, Maastricht University, Overseas Development Institute University of Oxford, Samuel Hall.

London: Overseas Development Institute (ODI).

https://www.mignex.org/

 

Migration

Key fundamental rights concerns.

Quarterly bulletin.

Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights.

https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports

 

Migration and Development

Contributions to highlight international migration beyond the conventional lines such as the migration-development nexus, to borderless migration, refugees, return migration, labour laws, policy changes and the implications for both the sending and receiving countries.

3 issues per year.

https://www.tandfonline.com/loi/rmad20

 

Migration and Health Newsletter

Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/resources/migration-and-health-newsletter

 

Migration and Society

Advances in Research.

Addresses both dynamics and drivers of migration; processes of settlement and integration; and transnational practices and diaspora formation.

Brooklyn, NY: Berghahn.

https://www.berghahnjournals.com/view/journals/migration-and-society/migration-and-society-overview.xml

 

Migration Information Source

Provides fresh thought, authoritative data, and global analysis of international migration and refugee trends.

Washington: Migration Policy Institute. A nonpartisan, nonprofit think tank dedicated to analysis of the movement of people worldwide.

https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-source/about-migration-information-source

 

Migration Letters

International leading scholarly journal for researchers, students, scholars who investigate human migration as well as practitioners and quick dissemination of research in the field.

London: Transnational Press.

https://migrationletters.com/

 

Migration, Mobility & Displacement

Online, open-access, peer- reviewed journal. It seeks to publish original and innovative scholarly articles, juried thematic essays from migrant advocacy groups and practitioners, and visual essays that speak to migration, mobility and displacement and that relate in diverse ways to the Asia-Pacific.

Victoria, BC, Canada: The Centre for Asia-Pacific Initiatives. University of Victoria.

https://journals.uvic.ca/index.php/mmd/about

 

Migration News Sheet

Brussels: Migration Policy Group.

https://www.migrationnewssheet.eu/

 

Migration Policy Centre Newsletter

Florence: Migration Policy Centre.

http://www.migrationpolicycentre.eu/

 

Migration Policy Practice

A Bimonthly Journal for and by Policymakers Worldwide.

Geneva: IOM.

https://www.iom.int/migration-policy-practice-journal

 

Migration Studies

International refereed, online only journal dedicated to advancing scholarly understanding of the determinants, processes and outcomes of human migration in all its manifestations.

Oxford: Oxford University Press.

https://academic.oup.com/migration/issue

 

Mobilities

Examines the large-scale movements of people, objects, capital, and information across the world, as well as more local processes of daily transportation, movement through public and private space and the travel of material objects in everyday life.

5 issues per year.

https://www.tandfonline.com/toc/rmob20/current

 

Movements

Journal for Critical Migration and Border Regime Studies.

Bielefeld: transcript.

https://movements-journal.org/

 

Nationalism and Ethnic Politics

Explores the varied political aspects of nationalism and ethnicity in order to develop more constructive inter-group relations, and to address the sources of both contemporary and historical identity-based conflicts.

4 issues per year.

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=fnep20

 

NEAIS

Newsletter on European Asylum Issues.

This newsletter contains European legislation and jurisprudence on four central themes regarding asylum: (1) qualification for protection (2) procedural safeguards (3) responsibility sharing and (4) reception conditions of asylum seekers.

Nijmegen: Centre for Migration Law (CMR). Radboud University.

Quarterly.

https://cmr.jur.ru.nl/NEAIS/

 

NEFIS

Newsletter on European Free Movement Issues.

This newsletter contains all European legislation and jurisprudence on access and residence rights of EU citizens and their family members as well as relevant national judgments on the interpretation of this legislation.                               

Nijmegen: Centre for Migration Law (CMR). Radboud University.

Quarterly.

https://cmr.jur.ru.nl/nefis/

 

NEMIS

Newsletter on European Migration Issues.

This newsletter contains all European legislation and jurisprudence on access and residence rights of third country nationals, as well as relevant national judgments on the interpretation of this legislation. NEMIS does not include jurisprudence on free movement of EU citizens and their third country national family members.

Nijmegen: Centre for Migration Law (CMR). Radboud University.

Quarterly.

https://cmr.jur.ru.nl/NEMIS/

 

New diversities

An online journal publishing high quality, peer-reviewed articles concerning multiple forms of diversity. It carries on the work of its predecessors DIVERSITIES and The International Journal on Multicultural Societies (IJMS).                                                                

Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity.

Bi-annual.

http://newdiversities.mmg.mpg.de/

 

Newsletter on migration and refugees

Strasbourg: Council of Europe. Office of the Special Representative on migration and refugees.

https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter

 

Nordic Journal of Migration Research

Continuation of the Norwegian Journal of Migration Research (2000-2009) and the Finnish Journal of Ethnicity and Migration.

Theoretical and empirical analyses of migratory processes, dealing with themes such as nationalism and transnationalism, ethnic relations and racism, border practices and belonging.                                                                                                                                                                    

http://nordicmigrationresearch.com/about/

[Open access]

 

Odysseus Academic Network / Réseau Académique Odysseus Newsletter

Brussels: Odysseus Network.  Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe.

http://odysseus-network.eu/newsletter-archive/

 

Oxford Monitor of Forced Migration (OXMO)

Critical. Independent. Engaged.

Bi-annual.

https://www.oxforcedmigration.com/

 

Pew Research Center Newsletter

Weekly roundup of all new Pew Research Center content.

https://www.pewresearch.org/follow-us/

 

Refuge

Canada’s Journal on Refugees / Revue canadienne sur les réfugiés.

Bi-annual.

https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/index

 

Refugee Action Email Updates

London: Refugee Action.

https://www.refugee-action.org.uk/

 

Refugee Brief

The UN Refugee Agency’s daily news digest.

Geneva: UNHCR.

https://www.unhcr.org/refugeebrief/

 

Refugee Council Email Updates

London: The Refugee Council.

https://www.refugeecouncil.org.uk/information/  

The Refugee Research Network Research Digest

Provides a synopsis of recent research on refugee and forced migration issues.

Canada: The Refugee Research Network (RRN).

https://refugeeresearch.net/about-the-rrn/rrn-newsletter/

 

Refugee Review    

Open-source, peer-reviewed journal that aims to showcase unique perspectives and emerging voices in refugee studies. Connect. Contribute. Collaborate.

Emerging Scholars and Practitioners on Migration Issues (ESPMI) Network.

https://espminetwork.com/publications/

 

Refugee Support

Supporting Refugees & Local Communities with Dignity.

Brighton: Refugees Support Europe.

https://www.refugeesupport.eu/

 

Refugee Support Network Newsletter

London: Refugee Support Network.

https://www.refugeesupportnetwork.org/pages/28-newsletter

 

Refugee Survey Quarterly

Peer-reviewed, academic journal that focuses on the challenges of forced migration from multidisciplinary and policy-oriented perspectives.

Oxford: Oxford University Press.

https://academic.oup.com/rsq/

 

Refugee Watch

A South Asian Journal on Forced Migration.

Bi-annual.

http://www.mcrg.ac.in/ci.asp

 

Roma Inclusion Newsletter

Copenhagen: WHO Regional Office for Europe in cooperation with the European Commission - Directorate-General for Health and Consumers and the Interuniversity Institute of Social Development and Peace at the University of Alicante, Spain (WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health).

http://www.euro.who.int/en/media-centre/newsletters/roma-inclusion-newsletter

 

Scholars at Risk Newsletter

International network of institutions and individuals shares a mission to protect threatened scholars, promote academic freedom, and prevent attacks on higher education communities around the world.

- Academic Freedom Media Review (Weekly summary of news related to academic freedom).

- SAR Monthly Newsletter.

- Advocacy Insider.(Monthly Newsletter).

New York: Scholars at Risk.

https://www.scholarsatrisk.org/

 

Second Language Research

International peer-reviewed, quarterly journal, publishing original theory-driven research concerned with second (and additional) language acquisition and second language performance.

https://journals.sagepub.com/description/slr

 

SHARE Integration Magazine

Partnerships for refugee inclusion in local communities across Europe.

http://www.resettlement.eu/page/resources

 

SIRIUS newsletter

Monthly updates on migrant and refugee education news, events, and policy developments.

Brussels: SIRIUS, the international leading Policy Network on Migrant Education.

http://www.sirius-migrationeducation.org/resources/newsletter/

 

Sociology of Race and Ethnicity 

The official journal of ASA’s Section for Racial and Ethnic Minorities publishes the highest quality, cutting-edge sociological research on race and ethnicity regardless of epistemological, methodological, or theoretical orientation.

https://journals.sagepub.com/home/sre

 

Statelessness and Citizenship Review

Melbourne: University of Melbourne & Institute on Statelessness and Inclusion.

https://statelessnessandcitizenshipreview.com/index.php/journal

 

Statewatch News

Monitering the state and civil liberties in Europe.

http://www.statewatch.org/

 

Studies in Ethnicity and Nationalism

London Association for the Study of Ethnicity and Nationalism.

https://asen.ac.uk/publications/sen/

 

Studies in Global Migration History

Finland Nordic Forum of Sino-Western Studies.

Leiden: Brill.

https://brill.com/

 

The Journal of Interrupted Studies

Publishes complete and incomplete articles by scholars whose work has been jeopardized by forced migration.

Based in Oxford: http://jis-oxford.co.uk/

Leiden: Brill.

https://brill.com/view/journals/tjis/tjis-overview.xml?language=en

 

The New Humanitarian

(Formerly IRIN News)

Puts quality, independent journalism at the service of the millions of people affected by humanitarian crises around the world. We report from the heart of conflicts and disasters to inform prevention and response.

Weekly & Daily newsletters & Email alerts on regional or topical news.

Geneva: The New Humantarian.

https://www.thenewhumanitarian.org/subscribe

 

Together Against Trafficking in Human Beings newsletter

Brussels: European Commission.

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/1_en

 

Torture Journal

international scientific journal that provides an interdisciplinary forum for the exchange of original research and systematic reviews by professionals concerned with the biomedical, psychological and social interface of torture and the rehabilitation of its survivors.

https://irct.org/media-and-resources/publications

 

Transcultural Studies

A Journal in Interdisciplinary Research.

Contributions into literatures and cultures in the context of new methodologies in cultural theory, aesthetics, philosophy or political thought.

Bi-annual.

Leiden: Brill.

https://brill.com/view/journals/ts/ts-overview.xml

 

Transit

A Journal of Travel, Migration, and Multiculturalism in the German-speaking World.

Department of German at the University of California, Berkeley.

Bi-annual.

http://transit.berkeley.edu/

 

Transitions

Journal of Transient Migration.

It aims to map the experiences of transient migrants as they engage and interact with communities that are linked both to their home and host nations and to analyse the effects of transient migration as a global, national and communal phenomenon.

Bi-annual.

Bristol: Intellect.

https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/tjtm

 

UNU Newsletter on Migration

Maastricht: United Nations University. UNU-Merit.

https://www.merit.unu.edu/migration-news/

 

World Migration Report

Geneva: IOM.

https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018

 

3.  

FRANSTALIGE PUBLICATIES

 

Asyl

La revue trimestrielle suisse sur la pratique et le droit d’asile, est destinée aux spécialistes et à toute personne intéressée.

Available in French and German.

Berne: Swiss Refugee Council SRC / Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH-OSAR.

https://www.refugeecouncil.ch/publications/journal-asyl.html

 

European Migration Law

Asile, immigration, libre circulation des personnes.

Nantes: Association European Migration Law.

http://www.europeanmigrationlaw.eu/

 

Hommes et migrations

Revue francaise de référence sur les dynamiques migratoires.

Paris: Musée national de l'histoire de l'immigration.

Quarterly.

https://journals.openedition.org/hommesmigrations/

 

Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI)

Quatre numéros par an.

Poitiers: Revue Européenne des Migrations Internationales.

https://journals.openedition.org/remi/index.html

 

Swiss Refugee Council Newsletter

Available in French or German.

Berne: Swiss Refugee Council SRC / Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH-OSAR.

https://www.refugeecouncil.ch/newsletter.html

 

4.  

WEBSITES, BLOGS & PODCASTS

 

Duits

 

FluchtforschungsBlog

Beiträge zu Flucht, Asyl und Zwangsmigration.

https://blog.fluchtforschung.net/

 

Engels

 

Border Criminologies Blog

Oxford: University of Oxford. Faculty of Law.

https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog

 

Centre for Migration and Diaspora Studies Podcasts

London: SOAS University of London.

https://www.soas.ac.uk/migrationdiaspora/podcasts/

 

Compas

Oxford: COMPAS, School of Anthropology, University of Oxford.

https://www.compas.ox.ac.uk/publications/blog/

 

CrossMigration

CrossMigration supports the systematic accumulation of knowledge in migration studies.

https://crossmigration.eu/#updates

 

ENAR (European Network Against Racism)

The only pan-European anti-racism network that combines advocacy for racial equality and facilitating cooperation among civil society anti-racism actors in Europe.

https://www.enar-eu.org/Blog

 

EU Law Analysis

Expert insight into EU law developments.

http://eulawanalysis.blogspot.com/

 

European Network on Statelessness

London: European Network on Statelessness.

https://www.statelessness.eu/blog

 

Forced Migration Library

A place to learn about books and journals relating to refugees, internally displaced persons, stateless people, and other forced migrants.

https://forced-migration-information.blogspot.com/p/how-to-find-legal-literature.html

 

InfoMigrants

News and information site for migrants to counter misinformation at every point of their journey: in their country of origin, along the route, or in the places where they hope to start a new life.

Available in five languages: French, Arabic, English, Dari and Pashto.

InfoMigrants is a collaboration led by three major European media sources: France Médias Monde (France 24, Radio France International, Monte Carlo Doualiya), the German public broadcaster Deutsche Welle, and the Italian press agency ANSA. InfoMigrants is co-financed by the European Union.

https://www.infomigrants.net/en/

 

Migration Health Research Podcast

An exciting new feature of the Migration Health Research Bulletin, presenting an interview with IOM authors/contributors on publications featured in the issue. 

https://migrationhealthresearch.iom.int/bulletin/podcast

 

Migrant Knowledge

Writing knowledge into the history of migration and migration into the history of knowledge.

German Historical Institute Washington / Max Weber Stiftung.

https://migrantknowledge.org/

 

Migrants & Refugees Section

In response to his experience in Lampadusa and Lesbos, The Migrants & Refugees Section is a small action-oriented Vatican office personally directed by Pope Francis to ensure that those forced to flee are not shut out or left behind.

The M&R Section helps the church worldwide to support those who are forcibly displaced by conflict, natural diasaster, persecution or extreme poverty; and those who fall victim to human trafficking.

https://migrants-refugees.va/

 

Migrant Voice

Speaking for Ourselves.

London / Birmingham / Glasgow: Migrant Voice.

https://www.migrantvoice.org/podcast

 

MPC Blog

Debate Migration.

Firenze: Migration Policy Centre. Robert Schuman Centre for Advanced Studies.
European University Institute.

https://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/

 

NCCR – on the move

Neuchâtel: National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies.

https://blog.nccr-onthemove.ch/

 

People Move

A blog about migration, remittances, and development.

World Bank Blogs.

http://blogs.worldbank.org/peoplemove

 

PICUM

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, network of organisations working to ensure social justice and human rights for undocumented migrants.

Brussels: PICUM.

https://picum.org/

 

Refugee Law Initiative

London: Refugee Law Initiative, School of Advanced Study. University of London.

https://rli.sas.ac.uk/resources/podcasts

 

The Migrationist

A Collaborative International Migration Blog.

https://themigrationist.net/

 

University of Oxford Podcasts

https://podcasts.ox.ac.uk/keywords/migration

 

Volpower

Enhancing Community Building and Social Integration through Dialogue and Collaboration amongst Young Europeans and Third Country Nationals.

http://www.volpower.eu/blog/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties, correcties & aanvullingen zijn zeer welkom: evdbergh@ziggo.nl

 

© Erik van den Bergh

15-12-2019