Nieuwe Projecten

Nog te starten projecten van stichting BMP

  • Zoektocht naar de maatschappelijke gevolgen van levensverlenging

    We worden ouder. Het is medisch technisch binnen afzienbare tijd mogelijk dat we 130 worden. En wat technisch kan, gebeurt op termijn vrijwel zeker.

    Deze ontwikkeling roept veel vragen  op, die belangrijk zijn  om in kaart te brengen, zodat we ons als individuen, groepen , organisaties en overheden op de consequenties hiervan mentaal én beleidsmatig kunnen voorbereiden.

    Start vanaf