Projectomschrijving: Nationaal Knooppunt Oral History

Oral history is van groot belang voor onze hedendaagse geschiedschrijving en ons cultureel erfgoed. Het draagt bij aan identiteitsontwikkeling en zingeving in een snel veranderende tijd.

In Nederland neemt de belangstelling voor oral history al jaren toe, maar een goede ondersteunende nationale infrastructuur ontbreekt. Materiaal wordt niet goed opgeslagen. Bestaande bronnen zijn moeilijk toegankelijk en kennis wordt fragmentarisch opgebouwd en weinig gedeeld.

Musea, wetenschappers, scholen, erfgoedorganisaties en gewone burgers hebben dringend behoefte aan een ondersteunend centrum, zoals in onder meer de V.S., Canada, Engeland, Schotland en Singapore al decennia bestaan.

BMP spant zich in om een Nationaal Knooppunt Oral History mogelijk te maken. Op dit moment zijn we bezig met een petitie die op 7 april aan de commissie OC&W van de Tweede Kamer wordt aangeboden.