Jongeren verzamelen verhalen


Elke donderdag zit een groep jongeren van het Stagehuis in de Schilderswijk bij elkaar. Zij verzamelen verhalen van buurtbewoners over opvoeden. Wie is je vader, wie is je moeder? Hoe ben je zelf opgevoed? Wat heb je meegenomen uit je eigen opvoeding en wat geef je door aan je kinderen? Is het anders opvoeden in Nederland, in deze tijd?

Al die vragen en meer komen aan bod in de gesprekjes die de jongeren voeren. Het resultaat is een kleurrijk geheel van verhalen die herkenbaar zullen zijn voor veel mensen in de Schilderswijk. Ze maken er een boekje van, dat in de buurt verspreid zal worden. Ze hopen dat het aanleiding zal geven om met elkaar in gesprek te gaan. Niet alleen ouders onderling (hoe doe jij dat nou?), maar ook een gesprek tussen de generaties. Want dat deze tijd vraagt om met elkaar te praten om elkaar te begrijpen, dat staat voor de jongeren wel vast.