Kernvisie

 

Verbondenheid met twee landen

Kern van de visie van de Projectgroep is dat de verbondenheid die oudere migranten voelen met hun land van herkomst en met Nederland niet als een probleem moet worden gezien. Deze verbondenheid, die voorvloeit uit hun levensloop, biedt een uitgangspunt voor allerlei nieuwe mogelijkheden en positieve ontwikkelingen. Ontkenning van de dubbele loyaliteit van oudere migranten leidt bij hen tot gevoelens van innerlijke verscheurdheid, niet mee tellen en niet meedoen. Maatschappelijke participatie is in de ogen van de Projectgroep juist van groot belang. Niet alleen omdat oudere migranten door het leveren van een bijdrage aan de samenleving (hier en daar) erkend worden in hun bestaan, maar ook omdat erkenning van hun bijdrage van grote invloed is op de belevingswereld van jongere generaties migranten en omdat zij de samenleving iets waardevols te bieden hebben.
 
De thema´s die de Projectgroep aandraagt zijn:
  • Remigratie en pendelen
  • De financiële positie van oudere migranten
  • Wonen en Zorg
  • De dialoog tussen de generaties
  • De maatschappelijke participatie van oudere migranten
  • Het belang van partnerschap met organisaties, instellingen en overheden.