Stellingen over Opvoeden

De kerngroep van het project heeft een aantal stellingen met betrekking tot opvoeden geformuleerd om het gesprek in de wijk Geuzenveld Slotermeer op gang te brengen:

Opvoeden is liefde, begrip en discipline

Kunst hoort bij de opvoeding

Vroeger was alles beter

Als kind moet je je grenzen leren kennen

Ik wil dat mijn ouders goed Nederlands spreken

De buurt is van belang bij het opvoeden

Je wilt je kinderen dat geven wat je zelf hebt gemist

Opvoeden gebeurt voor de helft op straat

Politiek is van invloed bij de opvoeding

Deze stellingen zijn in samenwerking met film- en theaterproductiebedrijf IJver tot korte filmscenes geproduceerd en tijdens het Opvoedfestival aan een breder publiek vertoond.