Talentenspel

Verborgen talenten

Talentenspel van oudere migranten 
Wilt u leren vegetarisch koken? Of wilt u iets in de buurt organiseren en heeft u hulp nodig? Heeft u wel eens aan een oudere migrant gedacht?
 
Begin 2004 heeft de OPOM-kerngroep met elkaar een talentenspel gespeeld. Doel van dit spel was om elkaars kwaliteiten beter te leren kennen en om uit te vinden op welke punten oudere migranten, die vaak over weinig geld beschikken, elkaar tot steun kunnen zijn.
 
Tijdens het spelen kwamen onvermoede talenten naar boven. Er werden zelfs al concrete afspraakjes gemaakt over het ophangen van lampen en het leren breien. Napratend vroegen de kerngroepleden zich af of een dergelijk spel niet voor alle ouderen belangrijk kan zijn. Alleen, hoe kom je als oudere Marokkaan of Turk eigenlijk in contact met andere ouderen? Je kan moeilijk iemand op straat aanbieden dat je hem of haar wel wilt leren broodbakken.
 
Dit alles leidde tot het idee om een uitgebreider spel te ontwikkelen, dat ook door grotere groepen gespeeld kan worden.