Pendelhuizen

Doe alsof je thuis bent

Pendelhuizen nader bekeken

Veel migranten moeten een balans zoeken in het verlangen op twee plaatsen tegelijk te verblijven. Pendelen lijkt een voor de hand liggende oplossing: een deel van het jaar hier bij de kinderen wonen en een deel in het land van herkomst. Het pendelen brengt echter ook de nodige vraagstukken met zich mee. In Nederland het hele jaar door een woning huren terwijl je een aantal maanden per jaar ergens anders doorbrengt, is eigenlijk verspilling van geld. Al eerder is daarom het idee van zogenaamde “pendelhuizen” geopperd.

Binnen het OPOM-project is positief gereageerd op dit idee, maar er zijn ook veel praktische vragen.

  • Hoe zou zo’n huis er bijvoorbeeld uit zien, wat is een praktische indeling als meerdere mensen er gebruik van willen maken?
  • Hoe wordt het beheerd?
  • Wie beslist wie wanneer aanspraak kan maken op de woonruimte?
  • En kunnen er mensen met verschillende achtergronden van één huis gebruik maken zonder dat dat tot conflicten leidt?
  • Hoe ga je dan om met zaken als keukengerei, etc?

KADOVA zoekt mee naar antwoorden Om een eerste antwoord op alle vragen rondom pendelhuizen te zoeken heeft KADOVA (Kansen Aan De Onderkant Van de Arbeidsmarkt) Matchline in opdracht van BMP enkele groepgesprekken gevoerd met oudere migranten. Tijdens de stadsmanifestatie is een overzicht van deze gesprekken gepresenteerd.