Generaties in gesprek

Een discussie tussen jongere en oudere migranten

Tijdens het OPOM-project is gebleken dat er veel gespreksstof is als jongere en oudere migranten bij elkaar komen om te discussiëren. Onderwerpen die binnen families soms moeilijk te bespreken zijn, kunnen in een andere omgeving opeens wel aan de orde worden gesteld.

In een 'lagerhuisdiscussie' tussen jongeren en ouderen zijn tijdens de stadsmanifestatie onderwerpen als respect, opvoeding, zorg en culturele identiteit bediscussieerd.

Vrijheid heeft grenzen. Ook al ben je 35 en je koopt een auto of een huis, dan willen ouders nog vaak dat je toestemming vraagt. Respect is niet altijd wederzijds. Ouders zouden meer moeten luisteren naar de kinderen. Het hoort bij de opvoeding om uit te leggen wat wel en niet mag. Ouders zijn vaak niet op de hoogte van de omgeving waarin het kind opgroeit en van de denkwijzen die daar de ronde doen. Als jongere leef je in twee culturen. Sommige dingen uit je opvoeding botsen met de Nederlandse cultuur. Ze zeggen altijd wel dat je de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken, maar het liefst zien ze je toch trouwen met iemand van je eigen cultuur.Mijn kinderen wonen samen en mijn ouders vinden dat een schande.
Maar er moet ruimte zijn voor dialoog.