Briefwisseling wethouder

Een briefwisseling tussen wethouder Heijnen en OPOM

Wethouder Heijnen heeft een brief van het OPOM-netwerk gekregen.

Met deze brief hebben oudere migranten in Den Haag hun grote financiële zorgen geuit en de gemeente om steun gevraagd.

De brief aan de wethouder ging vooral over zaken waar de gemeente zelf iets aan kan doen. In de brief is gesproken over het zogenaamde AOW-gat en de aanvulling daarop via de bijstandswet. Een ander punt dat aan de orde is gekomen is het feit dat bepaalde gemeentelijke regelingen die bedoeld zijn om mensen met lagere inkomens te ontzien, voor oudere migranten soms nadelig uitpakken.

Het antwoord van de wethouder

De wethouder heeft tijdens de stadsmanifestatie gereageerd op de brief. Hij zei het als zeer positief te ervaren dat oudere migranten zelf hun financiële positie ter sprake brengen bij de gemeente. Volgens hem staat de gemeente Den Haag ook open voor meer inbreng van migranten bij besluitvormingsprocessen. Daarnaast was hij van mening dat de verantwoordelijkheid voor de meeste zaken die in de brief aan de orde zijn gesteld, ligt bij de nationale overheid.