• #4EDBA7
    #4EDBA7

Werkwijze

In het eerste jaar van het project worden twintig tweetalige veldwerkers opgeleid. Zij gaan in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht 200 individuele verhalen van vluchtelingen verzamelen. Ook zetten zij samen met groepen vluchtelingen en kunstenaars vier proeftrajecten per stad op. In deze proeftrajecten worden gemeenschappelijke verhalen gepresenteerd door middel van film, theater, beeldende kunst, opera, fotografie e.d. 
 
Het verzameld materiaal komt ter beschikking van de gemeentearchieven, musea en bibliotheken die aan het project meewerken. Zij maken de verhalen samen met de veldwerkers en stichting BMP toegankelijk voor het publiek en organiseren in samenwerking met de vluchtelingengroepen in hun eigen ruimtes en op andere locaties kwalitatief hoogstaande publiekspresentaties.
 
Elke stad kent een eigen stuurgroep die kiest op welke vier vluchtelingengemeenschappen het project zich richt. De stuurgroepen bepalen ook de zoekvragen waarmee de veldwerkers op pad gaan en maken de plannen voor de publiekspresentaties.
 
De stedelijke stuurgroepen en stichting BMP worden bijgestaan door een
landelijke expertgroep van deskundigen uit de wereld van erfgoedinstellin-
gen, universiteiten, vluchtelingengemeenschappen, media en journalistiek.