• #4EDBA7
  #4EDBA7

Subdoelen

 • Vluchtelingengroepen in staat te stellen om hun eigen oral history projecten te ontwikkelen;
 • Het gevoel van eigenwaarde en “erbij horen” van vluchtelingen te vergroten;
 • Platforms te creëren waardoor vluchtelingen zich zelf, met hun eigen verhalen en producten, op professionele wijze in de Nederlandse samenleving present kunnen stellen;
 • Jonge vluchtelingen te helpen om hun eigen geschiedenis te leren kennen en begrijpen;
 • Musea en gemeentearchieven de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met verschillende vluchtelingengemeenschappen en hen als nieuw publiek en nieuwe makers te verwelkomen;
 • Een visuele en auditieve databank van levensverhalen van vluchtelingen op te zetten die kan dienen als bron voor nader onderzoek;
 • Bij te dragen aan een meer integrale geschiedschrijving van de steden waarin het project plaatsvindt;
 • Bij te dragen aan de verbetering van de positie en een andere beeldvorming over vluchtelingen in Nederland;
 • Een bijdrage te leveren aan het denken over en de praktijk van de mondelinge geschiedschrijving in Nederland.