• #4EDBA7
  #4EDBA7

Drie fasen

Het project is in drie fases verdeeld:
 

1. Voorbereiding en organisatie (oktober 2013 tot oktober 2014)

 • Voorbereidend veldonderzoek in de vier steden
 • Samenstellen lokale stuurgroepen, keuze vluchtelingengemeenschappen
 • Verkennen belangrijke vraagstukken als: Wat is een bijdrage
 • Ontwikkeling opleiding veldwerkers
 • Werving veldwerkers
 • Uitvoering opleiding
 • Ontwikkelen stedelijke presentatieplannen
 • Start historisch onderzoek naar bestaand materiaal
 

2. Uitvoering (oktober 2014 tot half juni 2015)

 • Verzamelen tweehonderd individuele verhalen
 • Uitvoeren zestien proeftrajecten met groepen vluchtelingen, uitmondend in presentatie
 • Uitschrijven en toegankelijk maken audiovisueel materiaal
 • Vervolg historisch onderzoek
 

3. Presentatie en verslaglegging (half juni 2015 tot oktober 2016)

 • Meerdere publiekspresentaties per stad door samenwerkende partners
 • Lancering interactieve website
 • Uitgave publicatie voor een breed publiek
 • Aandacht op televisie, radio en in kranten en tijdschriften
 • Eindrapportage over het verloop van het project
 • Slotsymposium