• #DE2739
    #DE2739

Manifesten

De Stedelijke kerngroep OMWaNA presenteert 4 Manifesten over de centrale thema's die zij geformuleerd hebben:

  •  opvoeding
  •  sociale verantwoordelijkheid
  •  wonen en veiligheid
  •  verbondenheid met het land van herkomst