Nieuwe Projecten

Binnenkort te starten projecten van stichting BMP

  • Het in de praktijk, met actieve inzet van (ex) vluchtelingen, wijkbewoners en bedrijven opzetten en onderbouwen van vernieuwende participatietrajecten voor niet westerse derdelanders met een vluchtelingenachtergrond. Daarbij gaat het om vergroten van participatiebekwaamheid en vergroten van participatieruimte. De trajecten richten zich op zelfstandig ondernemerschap, het ontwikkelen van corporaties, voorbereiden op gerichte (beroeps)opleidingen en mede eigenaar voelen van de wijk. Er is veel aandacht voor de individuele achtergronden en capaciteiten van de niet westerse derdelanders.

    Start vanaf
    oktober 2017