Projectomschrijving: Lang zullen we leven

Zoektocht naar de maatschappelijke gevolgen van levensverlenging

We worden ouder. Het is medisch technisch binnen afzienbare tijd mogelijk dat we 130 worden. En wat technisch kan, gebeurt op termijn vrijwel zeker.

Deze ontwikkeling roept veel vragen  op, die belangrijk zijn  om in kaart te brengen, zodat we ons als individuen, groepen , organisaties en overheden op de consequenties hiervan mentaal én beleidsmatig kunnen voorbereiden.

Stichting BMP vindt het belangrijk dat mensen en groepen in de samenleving kunnen meedenken en praten over ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen en dat de keuzes hieromtrent niet alleen bij mensen met een medisch-technische achtergrond liggen.

Daarom wil BMP een zoektocht organiseren naar de maatschappelijke impact van het gegeven dat de gemiddelde levensverwachting van mensen  binnen afzienbare tijd, met zeg maar een jaar of 50, verlengd wordt.

De zoektocht richt zich op drie hoofdvragen:

  1. Wat betekent de levensvelenging voor de levens van individuele mensen?
  2. Wat betekent dit voor de verhoudingen tussen  generaties en groepen en
  3. Wat betekent dit in bredere zin voor de maatschappij?

Elke hoofdvraag kent de nodige subvragen. Doel van de zoektocht is om na te gaan of zich nog meer vraagstukken aandienen dan er op het eerste gezicht lijken te zijn en om al deze vragen dieper te doordenken, mogelijk nieuwe begrippen te ontwikkelen en  een aantal handelingsperspectieven kunnen worden geformuleerd voor uiteenlopende actoren.