Opzet

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • 20 diepte interviews afgenomen met allochtone mantelzorgers
  • 30 interviews met welzijns- en zorginstellingen en gemeenten die mantelzorgers ondersteunen in de verschillende steden
  • 300 face-to-face enquêtes met mantelzorgers van verschillende nationaliteiten

Door met de vraagstelling van de face tot face enquête aan te sluiten bij de vraagstelling van de onderzoeken op het gebied van mantelzorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ontstaat de mogelijkheid om tot een zekere vergelijking te komen van de positie van autochtone en allochtone mantelzorgers in Nederland.