Doel

Het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van:

  • De persoonlijke leefwereld en -omstandigheden van allochtone mantelzorgers;
  • De mate waarin zij kennis hebben over en gebruik maken van voorzieningen en regelingen die voor hen zijn bestemd;
  • Hun wensen en behoeften van op het gebied van materiele en immateriële ondersteuning;
  • De kennis over allochtone mantelzorgers bij instellingen op het gebied van welzijn, zorg en wonen en hun bereik onder allochtone mantelzorgers;
  • De inhoud van gemeentelijk beleid ten aanzien van mantelzorgers en de mate waarin daarin aandacht is voor allochtone mantelzorgers en de aansluiting tussen vraag en aanbod op dit gebied;
  • Te verwachten ontwikkelingen in de wensen behoeften en ambities van allochtone mantelzorgers ander te verkennen.

Met de uitvoering van dit onderzoek willen Forum en BMP niet alleen meer kennis over de leefwereld en vraagstukken van allochtone mantelzorgers verzamelen, maar verdere handelingsperspectieven aanreiken voor overheden en instellingen die zich met de vraagstukken van allochtone mantelzorgers bezighouden. Bovendien willen zij, onder andere door de actieve inzet van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van het onderzoek, bijdragen aan de bewustwording van de betrokken mantelzorgers en hen activeren om eigen keuzes in het leven te maken.