Kwaliteiten docent

Een belangrijke kwaliteit van de docent is dat deze zich gevoelsmatig kan verdiepen in de belevingswereld van oudere vluchtelingen. Hij/zij moet goed aanvoelen welke manier van werken mensen uitnodigt om zichzelf te overwinnen en welke manier ertoe leidt dat er misschien nare herinneringen naar boven komen. Een autoritaire manier van werken kan in dit opzicht heel negatief uitwerken. Inlevingsvermogen is belangrijker dan het hebben van ervaring in het werken met mensen uit andere culturen.

Een andere belangrijke kwaliteit is, dat de docent niet alleen goed is in zijn vak en met individuele deelnemers kan werken, maar dat hij/zij ook gevoel heeft voor groepsprocessen en over technieken beschikt om groepsvorming te stimuleren.
Verder is het belangrijk dat de docent zowel oog heeft voor de eisen van de presentatie als voor de behoeften van de deelnemers.
Samengevat beschikt een docent die meewerkt aan een LOV programma over de volgende eigenschappen en kwaliteiten:

  • Vakkennis;
  • Ervaring in het werken met groepen en met individuen;
  • Improvisatievermogen;
  • Inlevingsvermogen;
  • Voorstellingsvermogen;
  • Enthousiasme;
  • Een zekere mate van levenservaring;
  • Een stimulerende houding.