Kenmerken

LOV programma’s voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Er wordt gewerkt met gemengde groepen vluchtelingen van 45 jaar en ouder. Gemengd houdt in: mensen uit verschillende landen van herkomst en liefst mannen én vrouwen. Het is mogelijk de basisgroep van oudere vluchtelingen uit te breiden met mensen uit andere groepen zoals jongere vluchtelingen, oudere migranten en oudere Nederlanders;
  • Tijdens de uitvoering van het programma wordt hoofdzakelijk Nederlands gesproken. De deelnemers kunnen elkaar wel helpen in hun eigen taal;
  • In principe kan iedere oudere vluchteling die een beetje Nederlands spreekt meedoen aan het programma;
  • De programma’s worden uitgevoerd door een projectleider en een expressiedocent.