Doelen

LOV- programma’s kunnen variëren in lengte, groepssamenstelling en presentatievorm, de doelen zijn hetzelfde.
Deze zijn:

  • Oudere vluchtelingen aan spreken als mensen met veel levenservaring en talent en niet als slachtoffers;
  • Hen uitdagen hun levensverhalen door middel van verschillende expressietechnieken in beeld te brengen;
  • Ertoe bijdragen dat ze zich als individu meer erkend voelen in wie ze zijn en wat ze kunnen;
  • Ze te laten ervaren dat samenwerking tot nieuwe inzichten en andere vormen van waardering kan leiden;
  • Er toe bij te dragen dat ze zich meer betrokken voelen bij de Nederlandse samenleving;
  • De Nederlandse samenleving op een andere manier te informeren over de achtergronden van oudere vluchtelingen;
  • Ze nieuwe krachten te laten ontwikkelen om hun isolement te kunnen doorbreken.