Opzet

De activerende verkenning is opgezet om aan de hand van de verhalen en beelden van oudere vluchtelingen zelf vast te stellen wanneer zij zich oud voelen, welke factoren van invloed zijn op hun beleving van de ouderdom en wat belangrijke thema's en onderwerpen voor de toekomst zijn.