Projectomschrijving: Landelijk Onderzoek Allochtone Mantelzorgers

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) voeren in 2010 een landelijk onderzoek uit naar familiezorg onder nieuwe Nederlanders. Mensen die veel en langdurig voor een of meerdere familieleden zorgen noemen we mantelzorgers. Het onderzoek vindt plaats onder mensen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Chinese en Molukse afkomst en wordt uitgevoerd in de steden: Amsterdam, Utrecht, Almere, Zwolle, Eindhoven en Arnhem.

Looptijd vanaf: 
februari 2010 tot februari 2011