Margreth Hoek

projectmedewerker
m.hoek@stichtingbmp.nl
 
Margreth Hoek werkt sinds november 2015 bij stichting BMP als coördinator bij het project Wijkacademies Opvoeden en Meer. Ze is betrokken bij de Wijkacademie Opvoeden Holendrecht en houdt oog voor de inhoud en proces van het landelijk gedeelte van het project. Inhoudelijk gaat om de thema’s die ouders en jongeren van de wijkacademies belangrijk vinden, verder uitwerken en over het voetlicht brengen. Bij het proces gaat het om het borgen van de kwaliteit van de werkwijze van de wijkacademie Opvoeden nu op meerdere plaatsen wijkacademies worden gestart.  
 
Margreth Hoek is geïnteresseerd in directe zorgrelaties: waarom zorgen mensen voor elkaar en wat is nodig om deze zorg goed te laten verlopen? Daarnaast heeft zij oog voor witte vlekken of taboes: zaken waarover men het niet heeft maar die er wel toe doen en waarvoor het belangrijk is dat er een visie wordt ontwikkeld. Ze werkte als activiteitenbegeleidster, studeerde economie en raakte geïnspireerd door de zorgethiek. In 2008 promoveerde zij op het maken van een zorgethische analyse van het Nederlandse gezinsbeleid. Zij verrijkte het beleidsdebat opvoedondersteuning met een innovatief beleidsverhaal over ouders en ouderschapsondersteuning en ziet een kind grootbrengen als een groeiproces dan om diverse redenen. 
 
Als medewerker van JSO verrichte zij praktijkgericht beleidsonderzoek in het werkveld jeugd en schreef onder andere de theoretische onderbouwing voor opvoedondersteuning bij vaders. Als projectleider bij het Nederlands Jeugdinstituut en als redacteur bij het tijdschrift Ouderschapskennis ontwikkelde zij zich tot een expert ouderschap. Zij is eigenaar van Bureau Hoek en ontwikkelt in co-creatie met ouders methodieken voor het werken met ouders zoals: Houvast, voor ouders die steun zoeken, Het Ouderschapsspel en Jouw verhaal - Ons verhaal.