Medewerkers

De stichting BMP is een professionele non-profit organisatie met een klein bestuur. De keuzes over de koers van de organisatie en over de ontwikkeling van nieuwe projecten liggen voornamelijk bij directie en staf. Elk project kent een eigen inhoudelijk en maatschappelijk ‘projectbestuur’. Vormen die hiervoor gebruikt worden zijn: initiatiefgroep, stuurgroep, kerngroep, en dergelijke.

De kern van BMP bestaat uit zeven mensen. Binnen projecten wordt gewerkt met projectmedewerkers in tijdelijke dienst en met freelancers. Het aantal mensen dat binnen de organisatie actief is kan sterk wisselen.

 • directeur

  Saskia Moerbeek is sinds 1989 verbonden aan de stichting BMP. Ze is projectmedewerker, projectleider en projectontwikkelaar van uiteenlopende projecten geweest. Sinds 2009 is ze (meewerkend) directeur van de stichting.

 • onderzoeker/projectmedewerker

  Frank von Meijenfeldt is sinds 1999 werkzaam bij de stichting BMP. Hij is senior projectmedewerker en onderzoeker en heeft aan veel verschillende projecten meegewerkt. Daarnaast houdt hij zich bezig met het beeldverslag van de projecten (foto en film) en is hij verantwoordelijk voor de website.

 • projectmedewerker

  Dilek Karaağaçli (MA, Europese Studies) is afgestudeerd in 2012 aan de UvA. Tijdens haar studie heeft zij zich met name verdiept in het Europees asiel- en migratiebeleid en specifiek de juridische positie en -bescherming van derdelanders, asielzoekers en illegale immigranten in het Europees rechtssysteem. Gedurende de bachelor fase heeft zij een jaar als stagiaire regiospecialiste Oost-Europa/Midden-Oosten ervaring opgedaan bij het Landelijk bureau van Vluchtelingenwerk Nederland.

 • projectmedewerker
   
  Margreth Hoek werkt sinds november 2015 bij stichting BMP als coördinator bij het project Wijkacademies Opvoeden en Meer. Ze is betrokken bij de Wijkacademie Opvoeden Holendrecht en houdt oog voor de inhoud en proces van het landelijk gedeelte van het project. Inhoudelijk gaat om de thema’s die ouders en jongeren van de wijkacademies belangrijk vinden, verder uitwerken en over het voetlicht brengen. Bij het proces gaat het om het borgen van de kwaliteit van de werkwijze van de wijkacademie Opvoeden nu op meerdere plaatsen wijkacademies worden gestart.